مولود پسر به‌وسيلهٔ مرد دلاک محله که قبلاً به خانه دعوت شده تازه تولد يافته را در اختيار او قرار داده بچه را به‌وسيله‌اى سرگرم کرده تا دلاک با تيغ تيز خود کار ختنه را انجام دهد. محل زخم را با آب گرم شستشو داده و با تنتوريُد پانسمان کرده با بستن پارچه به روى زخم اکتفا مى‌شود و باز هم بزن و بخون و بکوب‌هاى جشن ختنه‌سورون در رديف جشن‌هاى ديگر مذکور انجام مى‌گيرد. حال در محل سکناى دختر دم‌بخت يا زائو چه مى‌گذرد؟ که در آنجا هم مراسمى است از جمله سفره انداختن و پذيرائى کردن همراهان و برنامه‌هاى شادى‌آفرينى که به‌وسيلهٔ زن‌ها اجراء مى‌شود.


تصور مى‌رود در لابه‌لاى اين مقوله بايد به ديگر مواردى هم اشاره شود از جمله سرانداز انداختن و يا پاانداز انداختن عروس که هنگام ورود به خانه بخت از طرف داماد و کسان او هدايائى داده قدوم عروس را به خانه مبارک‌باد مى‌گويند (تعهد اخلاقى بردن عروس را بعد از ورود به خانه داماد در آينده و زمانى مناسب بنا به احترام و شئونات مذهبى سرانداز مى‌گويند اهداءِ هر چيز ديگر از جمله سکه طلا ـ انواع جواهرات حتى اهداء قطعه زمين يا باغ و خانه‌اى را پاانداز مى‌نامند).