شله زرد

در شب بيست و هشتم ماه صفر درست مى‌کنند و با دارچين شعارهاى مذهبى روى آن مى‌نگارند و بين آشنايان و دوستان تقسيم مى‌کنند.

ديگ امام چهارم

نزديکان بيمار شوربائى درست مى‌کنند که روضه امام چهارم را مى‌خوانند سپس شورباى بين حاضران تقسيم مى‌شود.

حلواى حضرت زهرا (ع)

اين حلوا را در سالگرد وفات حضرت زهرا درست مى‌کنند و پس از روضه‌خوانى بين زنان حاضر تقسيم مى‌کنند.

وليمه امام زمان

روز پانزدهم ماه شعبان در خانه‌هائى که منبر دارند منبر را مزيّن و چراغانى مى‌کنند و شيربرنج مى‌پزند و مولودى مى‌خوانند و نقل و خرما و شيرينى بين زنان تقسيم مى‌کنند.

سفره شاهزاده قاسم

زنان براى رفع اختلاف خانوادگى اين سفره را مى‌اندازند در سفره سفيد خرما و گل و شيرينى مى‌چينند و روضه مى‌خوانند و حاضرين با کشمش‌پلو پذيرائى مى‌شوند.

سفره بى‌بى رقيه

در شب‌هاى زوج هفته اين سفره را مى‌اندازند شمعى روشن مى‌کنند و نان و خرما مى‌گذارند و روضه بى‌بى رقيه مى‌خوانند پس از اتمام روضه نان و خرما را بين حاضران تقسيم مى‌کنند.

سفره بى‌بى زينب

زنى که حاجتى دارد آش رشته مى‌پزد ملا روضه مى‌خواند سپس ديگ آش را به پاى منبر مى‌آورند با ملاقه آش رشته را بين خانم‌هاى حاضر تقسيم مى‌کنند.

سفره بى‌بى حور و بى‌بى نور

اين سفره را براى هر حاجتى مى‌توان انداخت، آش نذرى اين سفره را با مقدارى آرد و شکر درست مى‌کنند پس از پختن آن‌را طبخ و دم مى‌کنند و صبح دو سه زن مؤمنه روى آن‌را برمى‌دارند و در بشقاب بين بانوان تقسيم مى‌کنند.

تحويل سال

در هنگام تحويل سال همه اهل خانه سر سفره هفت‌سين که با شمع و چراغ و سمنو و سبزه مزين شده است جمع مى‌شوند و با خواندن اوراد و اذکار مخصوص از سال نو استقبال مى‌کنند پس از تحويل سال، بزرگ‌تر خانه بيرون مى‌رود و آب و سبزه را به داخل خانه مى‌آورد.