مراسم عروسى

مراسم عروسى در قريه ”گاه“ از روستاهاى توابع چناران مشهد:در اينجا دختر و پسر مدت دو سال يا بيشتر با هم نامزد مى‌شوند. در اين مدت در اوايل هر بهار برخى يا مواقع ديگر از طرف هريک هديه‌هائى به ‌طرف ديگر داده مى‌شود. چند روز قبل از عروسى مهمان‌هاى خارج از ده دعوت مى‌شوند. دو روز قبل از عروسى عده‌اى از طرف داماد براى آوردن هيزم به صحرا مى‌روند و هرکدام از افراد که زودتر با هيزم بيشترى مراجعت کند. مقدارى قند به‌عنوان انعام از داماد دريافت مى‌دارد. هم‌چنين روز قبل از عروسى عده‌اى از بزرگان فاميل براى ”تى‌بار“ (گندم پاک کردن و به آسياب بردن) به منزل داماد مى‌روند. عروسى و مهمانى‌ها به‌مدت ۳ روز ادامه دارد و کليه افراد ده به توسط مسلمانى دعوت مى‌شوند. پس از صرف اولين ناهار شخص سلمانى با يک سينى و مقدارى شيرينى مشغول جمع کردن پول مى‌شود.


در مجلس عروسى نوازندگانى با نام ”عاشق“ هنرنمائى مى‌کنند. در ميان اين برنامه‌ها جالب‌تر از همه کشتى گرفتن افراد زبده دهکده در مقابل مردم و داماد مى‌باشد . به اين ترتيب: در ميدانى که مخصوص اين‌کار است از طرف پدر داماد يک سينى که محتوى مقدارى قند و شيرينى است در مقابل معتمدين مى‌گذارند. يکى از پهلوان‌ها (داش غلوم‌ها) جلو رفته و مقابل سينى مى‌نشيند به اين معنى که کسى حريف من نيست. در اين‌صورت اگر کسى بخواهد با او مقابله کند جلو مى‌آيد و مقابل همان سينى مى‌نشيند. حال اين دو نفر مجبور هستند که با هم کشتى بگيرند تا هرکدام که برترى خود را ثابت کرد سينى را تصاحب کند. روز دوم عروسى در منزل عروس مردم ده به ناهار دعوت مى‌شوند. هر شخصى که به منزل عروس برود موظف است مقدارى پول بدهد. پس از اين مراسم نوبت به حمام داماد مى‌رسد.


عده‌اى همراه داماد به حمام مى‌روند در حمام هم براى شخص حمامى پول جمع‌آورى مى‌شود. ناگفته نماند که يک نفر به نام ”نوکر داماد“ که شال مخصوصى به کمر مى‌بندد همراه داماد است. عروس را نيز به همان ترتيب به حمام مى‌برند. ”حنابندان“ نيز ضمن آن انجام مى‌شود. روز سوم موقع آن است که عروس را به خانه داماد ببرند، جهيزيه عروس قبلاً با اسب به منزل داماد برده مى‌شود و داماد تا نيمه راه براى پيشواز عروس مى‌آيد و در اين هنگام يک حبه قند به عروس مى‌دهند و يک انار و يک سيب و مقدارى قند از روى سر عروس پرتاب مى‌کند. عروس و داماد در اين موقع به‌ طرف منزل داماد به‌راه افتاده و عده‌اى زن و مرد مشغول رقص مى‌شوند.


پس از بردن عروس و داماد به اتاق، خويشان نزديک به عروس و داما هدايائى مى‌دهند و به مدعوين شربت داده مى‌شود. روز بعد از عروسى مدعوين براى ”پاى‌تختي“ به منزل داماد مى‌روند و دوباره به عروس و داماد هدايائى مى‌دهند. اولين غذاى عروس از طرف مادر عروس آورده مى‌شود.