در کاشان و آبادى‌هاى آن نيز ماه‌ها را سى روز حساب مى‌کنند بدين سبب در محلات و آبادى‌هاى آن اين طريق محاسبه را به کاشى‌ها منسوب مى‌دارند و براى گرفتن جشن شب اول اسفند با هم قرار مى‌گذارند که مطابق همين حساب جشن بگيرند. مثلاً همسايه به همسايه و قوم و خويش‌ها به يکديگر مى‌گويند امسال اسفند کاشى‌ها را اسفند بگيريم يا به حساب ماه‌هاى خورشيدى عمل کنيم؟ از يک ماه تا چهل روز پيش از اسفند با هم قرار مى‌گذارند و همديگر را خبر مى‌کنند که در يک روز و يک شب همهٔ اهل آبادى شب اسفند بگيرند.