زن بندرعباسى در جشن‌ها و عروسى‌ها، از زيورآلاتى که مختص اين خطّه است استفاده مى‌نمايد. کميت زيورآلات در ميان بانوان اين سرزمين چون ديگر جاها تشخصى براى وى به‌شمار مى‌رود و در اين مورد رقابت‌هاى سخت و چشمگيرى در ميان بانوان به‌خصوص در مراسم شادى مشاهده مى‌گردد، به‌همين علت در چنين مراسمى هرچه که دارند به‌خود مى‌آويزند.


اين زيورها اسامى مختلفى دارند که به هريک از آنها اشاره مى‌گردد.


- خلخال Xalxal

حلقه‌اى است فلزى و مدور به اندازهٔ تقريبى دور مچ پا که معمولاً دهانه‌اى باز براى سهولت در استفاده دارد. خلخال اغلب از جنس نقره است و رويهٔ آن را با نقوش مختلفى کنده کارى مى‌کنند. بيشتر عروس‌ها در مراسم عقدکنان از آن استفاده مى‌نمايند. در ضمن خلخالى که در بندرعباس براى تزئين پا به‌کار مى‌رود اقتباسى است از کشور هند که از آنجا به اين سرزمين آورده شده است.


- کى‌ره KEYRE

حلقه‌اى مانند انگشتر که به انگشت بعد ازشست پا مى‌اندازند.


- پترى PATRI

جهت زينت دادن بينى به گوشهٔ آن مى‌آويزند پترى RATRI از هند به اين خطّه آورده شده است. براى استفاده از آن در سنين ده تا دوازده سالگى پره بينى را توسط سوزن لباس‌دوزى سوراخ کرده و نخ کلفتى از ميان ان مى‌گذرانند و پس از گذشت مدتى پترى را به آن مى‌آويزند. عمولاً سوراخ کردن بينى توسط زنان سالخورده که در اين‌کار تجربه دارند، انجام مى‌گيرد.


- کاکوله KAKULE

نوعى گردنبند است که بر دور گردن مى‌بندند و با اشرفى تزئين يافته است.


- شستى SESTI

انگشترى است جفت که در دو انگشت نشانهٔ دو دست قرار داده مى‌شود.


- دستبند

حلقه‌اى است دور و فلزى مانند خلخال که بر دور مچ دست خود جهت زيبائى مى‌بندند.