يکى ديگر از مراسم سنتى تويسرکان جشن نام‌گذارى نوزادان بود که در شب هفتم تولد انجام مى‌شد. پدر و مادر نوزاد از چند روز قبل عده‌اى از بستگان نزديک را به شام دعوت مى‌کردند و مدعوين در اطراف اتاق مى‌نشستند. اول شب نوزاد را مى‌آورند و حضار به ترتيب او را روى دست مى‌گرفتند و هريک بعد از گفتن چندبار ماشاءاله و هزار ماشاءاله و حرف زدن به شيوه خاص که آن ار ”قُزني“ مى‌گفتند او را به شخص بغل دست مى‌دادند و نوزاد دست به دست مى‌گشت تا آخرين نفر شعرى هم با آهنگ مخصوص مى‌خواندند که مطلع آن اين بود:


بچه بچه بار بچه خدا نگهدار بچه


سپس مادر نوزاد از حضار تقاضا مى‌کرد که نامى براى بچه انتخاب کنند حضار نيز هريک نامى پيشنهاد مى‌کردند و در اين جلسه نام نوزاد انتخاب مى‌شد.


از کارهاى جالب اين بود که بعضى‌ها در اين شب اطراف چشم نوزاد را وسمه مى‌کشيدند و معتقد بودند که با اين‌کار چشمان او درشت مى‌شود.