از آنجا پيوند زناشوئى زيربناى کاخ مودت و سعادت و رفاه انسان‌ها و هسته اوليه خانواده و ضامن بقاءِ نسل بشر است در همه جاى دنيا اين پيوند مقدس را بسيار گرامى مى‌دارند و آن‌را با تشريفات و مراسم خاص برگزار مى‌کنند. اجراءِ مراسم و تشريفات در هر امرى از جهات مختلف داراى آثار مهم و مستمر از جاذبيت و ابهت است. هر عملى که توأم با تشريفات و مراسم باشد جلال و ابهت و جاذبيت آن بيشتر تجلى خواهد داشت.