نمونه ورزش‌هاى محلى استان آذربايجان شرقى


۱. بوزتپدى ۲. جوزمره
۳. انزلى ۴. گز دلين پاچ
۵. چلنگ آغاج ۶. نجات
۷. اياق خانه ۸. تيپک دوشى
۹. کشتى محلى ۱۰. حاجى آذى قلخان
۱۱. قش قاپدى ۱۲. توپ عربى
۱۳. آى نه‌نه قوردى قوردى ۱۴. جفت‌المنده
۱۵. يولداش سنى کيم آپاردى ۱۶. قيش قويدى
۱۷. قولاخ بورما ۱۸. توپ آغاج
۱۹. اهلکى ملا ۲۰. آتدى تودى
۲۱. ناناقجى ۲۲. ازلى لجه
۲۳. تيان ۲۴. چليک دسته
۲۵. بوجاق تدى ۲۶. يالاخ قابى
۲۷. هفت‌سنگ ۲۸. استوپ
۲۹. بيرقوشم وارشوخر تنه ـ قلندر آى ۳۰. جنگ خروس
۳۱. خيم‌خيم ۳۲. گيز دليم پاچ
۳۳. شترسوارى ۳۴. ال داش قويدى
۳۵. اى قراقوش

توپ عربى

يکى از بازى‌هاى پرتحرک و باسابقه استان آذربايجان شرقى بازى ”توپ عربي“ است. اين بازى مشابهت بسيار زياد و تفاوت اندک که عمدتاً در زمينه روش يا استيل پرتاب توپ و نقاط مقصد و توقف دارد، پس از پرتاب مى‌باشد بيشتر در مناطق مشکين شهر، سراب، اهر و هشترود رايج و متداول است.


بازى جمعى است که بين دو تيم با نفرات مساوى از ۳ نفر به بالا انجم مى‌شود.


وسيله بازى يک عدد توپ کوچک است به اندازه توپ تنيس که سابقاً از پارچه درست مى‌شد.

شترسوارى

مسابقه شترسوارى در روستاهاى اطراف شهرستان مرند متداول است اين مسابقه بيشتر جنبه سرعتى دارد و بدين نحو است که مبدأ و مقصد مشخص مى‌شود عده‌اى شترسوار در مسابقه شرکت مى‌کنند هر نفرى که زودتر به مقصد برسد برنده مسابقه خواهد بود. از کتاب ورزش‌هاى سنتي، بومى و محلي.