آداب و رسوم و بعضى از خصوصيات ايلى شاه‌سونان همهٔ افراد ايل شاه‌سون مسلمان بوده پيرو مذهب شيعهٔ اثنى‌ عشرى مى‌باشند. جنگجو، سلحشور و وطن‌دوست، قوى و قدرتمند هستند و همواره در حفظ استقلال و تماميت ارضى ايران پيش قراول بوده و در تيراندازاى و شکار نيز بى‌نظير هستند.