منطقهٔ حفاظت شدهٔ خوارتوران

در جنوب شرقى شاهرود منطقهٔ حفاظت شدهٔ خوارتوران با وسعتى حدود ۱،۰۰۶،۰۰۰ هکتار واقع شده که گونه‌هاى حيوانى مانند کبک، تيهو، هوبره، باقرقره، خرگوش، شتر، گرگ، شغال و ... را در خود دارد.

منطقهٔ حفاظت شدهٔ خوش‌ييلاق

در شمال شرقى شاهرود منطقهٔ حفاظت شدهٔ خوش‌ييلاقى با مساحتى حدود ۱۵۶ هزار هکتار قرار گرفته که گونه‌هاى حيوانى وحشى مانند: کبک دري، تيهو، قرقاول، هوبره، ابيا و ... را در خود دارد.

منطقهٔ حفاظت شدهٔ پرور

در شمال شرقى شهرستان سمنان منطقهٔ حفاظت شدهٔ پرور با مساحتى حدود ۳۷ هکتار با انواع حيواناتى مانند کبک، کبک دري، تيهو، باقرقره و ... قرار گرفته است.