بازار عمومى سمنان

بازار عمومى شهر که به سبک معمارى سنتى ايران و با در نظر گرفتن وضعيت آب و هواى خاص منطقهٔ کويرى با سقف‌هاى خشتى و آجرى در اوايل سلطنت سلسلهٔ قاجاريه ساخته شده بزرگترين مرکز خريد و فروش کالاهاى تجارتى مى‌باشد.


جرج فاتانيل کوزن انگليسى که در سال ۱۸۹۱ ميلادى از سمنان ديدن کرده مى‌نويسد:


”در بازار ميدانى است که چنارهاى برازنده‌اى دارد. تنهٔ عظيم يکى از چنارهائى که در بازار است از سقف آن بالا رفته“. البته اين منظره مربوط به چهارسوق سمنان است که در اوايل سلطنت رضاشاه جهت احداث خيابان شرقى غربى شاه از بين رفته و بازار طويل شمالى جنوبى را به دو قسمت تقسيم کرده است.

بازار جلوخان

بازار کوچک جلوخان که در زمان فتحعلى‌شاه قاجار هم‌زمان با مسجدشاه و تيمچهٔ سلطانى ساخته شده از بازار حضرت منشعب مى‌شود. اين بازار داراى ۱۸ باب مغازه مى‌باشد و سقف بازار جلوخان را طاق‌هاى ضربى پوشانده است.

بازار شيخ علاءالدوله

بازار شيخ علاءالدوله در سمت جنوب خيابان شاه و متصل به آن شروع شده و پس از طى نزديک به ۲۰۰ متر اندکى به شمال متمايل شده و سپس در شمال خيابان شاه و متصل به آن تا گورستان قديمى علمدار ادامه مى‌يافته است ولى به‌علت احداث خيابان مذکور بازار به دو قسمت تقسيم شده است.