کوه‌سنگى

گردشگاه کوه‌سنگى در شهرستان مشهد واقع شده و از مناطق زيبا و قابل توجه گردشگران است.


پارک ملى تندروه

در شمال شرقى استان خراسان در نزديکى مرز ايران و ترکمنستان و شهرستان‌هاى درگز و قوچان پارک مهم ملى تندوره واقع شده که با توجه به ويژگى‌هاى فيزيکى و چشم‌اندازهاى زيبا، مکان مناسبى براى گردشگاه مردم شده است.