نام خراسان که به اعتقاد برخى از قرن پنجم ميلادى به بخش وسيعى از قلمرو شرقى ايران اطلاق شده مرکب از دو واژهٔ ”خور“ - خورشيد و ”آسان“ - برآمد، است.


معنى آن را برخى در طرف مشرق گفته‌اند. برخى ”مطلع آفتاب“، برخى ”سرزمين خورشيد طالع“ و عده‌اى ”خاور زمين“ و گروهى شرق“ که در زبان پهلوى هم به همان معنى آمده است.