آتشکدهٔ مهراردشير

بناى اين آتشکده توسط بهمن‌بن‌اسفنديار، مشهور به اردشير بابکان ساسانى انجام شده است.


آتشکده مهراردشير در شهرستان اردستان و در ميانهٔ دژ ميان شهر واقع شده است.

آتشکدهٔ نياسر

آتشکدهٔ نياسر بر بلنداى صخره‌اى به نام تالار نياسر در شهرستان کاشان واقع شده است. چهارطاقى آتشکده با سنگ‌هاى تراشيده و هنر مهندسى از ساير چهارتاقى‌هاى دوران ساسانى زيباتر به‌نظر مى‌رسد.


آتشکدهٔ خرم‌دشت

آتشکدهٔ خرم‌دشت در ۲۰ کيلومترى جنوب شرقى کاشان در کنار روستاى خرم‌دشت قرار گرفته است. اين چهارطاقى بر چهار پايهٔ اصلي، چهارطاقى شامل بر بخش زيرين ديوار سنگى به قطر ۸۰ سانتى‌متر و فاصلهٔ ۵/۲ مترى چهار سوى پايه‌ها است. آتشکدهٔ خرم‌دشت از آثار دوران ساسانى است.

آتشکدهٔ نطنز

در نزديکى مسجد جمعه بين باغ و زمين شخصى به نام امام اسکوئى در شهرستان نطنز آتشکدهٔ نطنز قرار گرفته که از نظر ظرافت و تناسب ستون‌ها شباهتى کامل به آثار دوران ساسانى دارد.