در ۸۴ کيلومترى جنوب شرقى برازجان شکارگاه کوه سياه با ۱۶۹۱ متر ارتفاع قرار دارد که گونه‌اى کل، بز، قوچ و ميش وحشى در آن زندگى مى‌کنند.