عمارت ملک

عمارت ملک در ميدان آبادى کنونى بهمني، نزديک شهر ريشهر واقع است و به‌صورت يک قسمت استحفاظي، بارو و شاه‌نشين و يک قسمت به‌صورت ايوان و اتاق‌هاى مسکونى يا محل اداره و دفتر بوده است. سبک بنا از نوع بنگله، سبک ساختمانى سواحل خليج‌فارس مربوط به اواخر دورهٔ زنديه و اوايل دوران قاجار است.


عمارت مشير

عمارت مشيريه واقع در خورموج محل ييلاقى محمدخان دشتى بوده و آب آشاميدنى بوشهر از اين محل تأمين مى‌شود.

خانهٔ شهيد رئيس‌على دلوارى

خانهٔ رئيس‌على در ۴۵ کيلومترى شهر بوشهر در شهر دلوار واقع است که پس از تعمير به موزهٔ مردم‌شناسى تبديل شده است.