تل ‌پى‌ تل

در برزخ بين شبه جزيرهٔ بوشهر و کرانهٔ خليج‌فارس واقع است که سال‌هاى پيش هنگام احداث راه بوشهر - سبزآباد به آثار راهروى زيرزمينى بسيار عريضى در زمان‌هاى قديم ويرانه‌هاى ريشهر را با تل پى تل مربوط مى‌ساخته است.

تل گنبد

در شمال شرقى گناوه، تل گنبد واقع است. بر فراز يک تپهٔ کوتاه گلى بقاياى عمارتى وجود دارد که آثار پى چهارطاقى قديمى و آثار غرفه‌اى به طول و عرض ۵٭۶ متر وجود دارد که احتمال دارد معبد يا آتشکده باشد.

تل گورى

تل گورى يا تل گبرى در سمت شرق گناوهٔ قديم قرار دارد. آثار قلعهٔ عبدالرحمن يا عبدالله قرمطى در محل تل گورى وجود دارد که طاق‌نماها و پى‌ستون‌ها دلالت بر وجود معبد و آتشکدهٔ زرتشتى در اين محل را دارد.

تل سفررو

تل سفررو بين بتانه و دير واقع است و بر فراز آن آثار عمارت، پى‌ها، ديوارهاى سنگى فرو ريخته جاى اتاق و ... باقى مانده است.

تل برجود

تل برجود تپه‌اى است کنار جاده که بالاى آن سه ته‌ستون برجک مانند وجود دارد. ته‌ستون‌ها آثارى از نگاهدارى آتش‌هاى باستانى مى‌باشد.