معبد پوزئيدون

در انتهاء ساختمان مقبرهٔ ميرمحمد در جزيرهٔ خارک معبدى وجود دارد که از سنگ‌هاى بزرگ تراشيده ساخته شده است و در عهد ساسانيان روى بقاياى اين معبد يونانى يک آتشکده بنا شده و بعد از رواج دين اسلام به مسجد تغيير داده شد و در آن محرابى به سوى کعبه ساختند.

آتشکدهٔ باباکلو

در ۱۸ کيلومترى گناوهٔ کنونى آتشکدهٔ باباکلو که تشکيل شده از چهارطاقى کهنه با دو دهنه و پى‌هاى سنگ و گچ واقع شده است. در گويش محلى به آن ”بکلو“ مى‌گويند.