قلعه هندى‌ها

قلعه هندى‌ها در سال ۱۷۵۴ م. به‌وسيلهٔ ”بارون کنيپ هاوزن“ در جزيرهٔ خارک ساخته شد. اين قلعه برج و باروئى هم دارد که اکنون فقط خرابه‌اى از آن باقى مانده است.

قلعهٔ بردستان

قلعهٔ بردستان سه قلعه با حياط جداگانه و يک ديوار بيرونى و برج‌هاى جانبى است. اين‌طور به‌نظر مى‌رسد که اين قلعه به دوران محمدخان دشتى و به عهد قاجاريه مربوط است. طاق‌سازى و گچ‌برى‌هاى گوشواره‌ها و غرفه‌ها با سبک ساسانى و سبک گچ‌برى جنوب ايران است.

قلعه کلات

قلعه کلات يا زائر خضرخان، در شمال شهر اهرم واقع است. قلعه شامل چهار برج و باروى دورى و قلعهٔ ميانى است. ساختمان قلعه از خشت و گل خام و به‌جز سبک ساختمانى و ايجاد تپهٔ مصنوعى خصوصيت ساختمانى خاصى ندارد.

قلعهٔ خورموج

قلعهٔ خورموج شامل چهار حصار، چهار قلعه، اندروني، عمارت مرکزى و قراولخانه و اصطبل بوده است. قسمتى از اين قلعه به نام قلعهٔ محمدخان دشتى و قسمت ديگر آن به نام قلعه جلال‌خان معروف بوده و در شهر خورموج واقع شده است. از اين قلعه فقط يک برج چهار آشکوبه باقى مانده و شاه‌نشين‌ها و گوشواره‌ها به سبک سلجوقى و سبک ساسانى مى‌باشد.