جمهورى اسلامى ايران در مقاطع مختلف با اهداء قرصهاى ضد مالاريا، داروهاى ضد وبا و ديگر محموله‌هاى درمانى رسالت انسانى خود را در قبال مردم زامبيا به انجام رسانيد. اعزام پزشکان ايرانى در دو نوبت به زامبيا جهت آموزش کارشناسان بهداشت اين کشور و اعطاء دويست پمپ سمپاش براى مبارزه با پشه مالاريا نيز در راستاى اجراى سياست نوع دوستانه ايران بود.


تأسيس نمايندگى سازمان تبليغات اسلامى تحت عنوان مرکز اسلامى زامبيا که وظيفه تعليم و ترويج اسلام و نزديک ساختن فرهنگ‌هاى مردم دو کشور را داشت نيز از جمله اقدامات فرهنگى محسوب مى‌گردد. سفارت جمهورى اسلامى ايران با ارسال نشريات و کتب فارسى جهت ايرانيان علاقمند وظيفه خود را در قبال هموطنان خود ادا مى‌نمود. برگزارى نمايشگاه‌هاى فرهنگى به مناسبت‌هاى مختلف، برپائى مراسم اعياد و عزادارى‌هاى مذهبي، برگزارى مراسم دعاى کميل براى شيعيان، ارتباط با انجمن‌هاى اسلامى و دانشجوئي، شرکت مستمر در نماز جمعه از فعاليت‌هاى فرهنگى بود که به طور مستمر صورت مى‌پذيرفت . سفارت جمهورى اسلامى ايران همچنين با همکارى سازمان تبليغات اسلامى و دانشگاه علوم اسلامى (رضوى ) مشهد تعدادى از دانشجويان اين دانشگاه را براى تکميل زبان انگليسى در زامبيا پذيرفت و امکانات لازم براى آموزش سه ماهه تا يکسالهٔ آنان را فراهم نمود. در دوران فعاليت سفارت تعداد هفت نفر از اين دانشجويان به زامبيا اعزام شدند و در کنار فعاليت‌هاى فرهنگى زبان انگليسى خود را تقويت نمودند. اين سفارت در مقاطع مختلف با اهداى کتب علمى به دانشگاه‌هاى زامبيا و کتابخانه‌هاى عمومي، اين مراکز را جهت ارتقاء دانش اعضاء خود مساعدت نمود.


به رغم شمار اندک مسلمانان، زمينه‌هاى فعاليت فرهنگى در جامعه زامبيا وجود دارد. مشترکات زيادى بين مذاهب بومى قبيله‌هاى زامبيائى و تعليمات اسلامى وجود دارد. مردم زامبيا به طور سنتى خداى ازلى و ابدى را مى‌پرستند و از پذيرش تثليث مسيحيان روى گردان هستند. نفوذ مسيحيت در اين کشور نه به لحاظ تعاليم انجيل بلکه به خاطر فعاليت‌هاى عمرانى و رفاهى کليسا بوده است. لازم است پس از انجام مطالعات دقيق و شناخت لازم از جامعه فرهنگى زامبيا فعاليت‌هاى فرهنگى را در مقاطع مختلف به منصهٔ اجرا رسانيد.