۷۵ % حمل و نقل بخش تجارت خارجى زامبيا از طريق راه‌آهن و ۲۴ % از طريق جاده انجام مى‌شود. قسمت اعظم حمل و نقل خارجى از طريق کشورهاى تانزانيا، مالاوي، زيمبابوه و موزامبيک صورت مى‌گيرد . اخيراً آفريقاى جنوبى و ناميبيا نيز به شبکه ارتباطات جاده‌اى زامبيا اضافه شده‌اند. زامبيا عمدتاً از طريق سه شبکه اصلى به دريا متصل مى‌شود.


- راه‌آهن و جاده (راه آهن تازارا) از طريق مرز تانزانيا به بندر دارالسلام

- راه‌آهن (راه آهن بنگوئلا ) از طريق مرز زئير به بندر لوبيتو در آنگولا

- راه آهن و جاده جنوبى از طريق زيمبابوه به بنادر موزامبيک و آفريقاى جنوبى


حمل و نقل هوائى کشور توسط هواپيمائى زامبيا انجام مى‌گيرد . سه فرودگاه بين المللى در لوزاکا، اندولا و ليوينگستون وجود دارد . شبکه پروازى زامبيا داراى ۱۷ هواپيما مى‌باشد. زامبيا داراى يک ايستگاه ماهوارهٔ زمينى است که خدمات تلفنى ، تلکس و ارتباطات تلويزيونى با جهان را انجام مى‌دهد.