ترکيب صادرات

صادرات زامبيا در سال ۱۹۸۹ معادل ۴/۱۳۲۲ ميليون دلار آمريکا بوده است از اقلام عمده صادراتى مس،کبالت و روى را مى‌توان ذکر کرد. خريداران عمده انگلستان، آمريکا، آلمان، ايتاليا، ژاپن و چين بوده‌اند. صادرات زامبيا در سال‌هاى مختلف عبارت بودند از:

جدول ترکيب صادرات به ميليون دلار

۱۹۸۵ ۴،۷۰۷ ميليون دلار
۱۹۸۶ ۵۱۷ ميليون دلار
۱۹۸۷ ۸۷۶/۷ ميليون دلار
۱۹۸۸ ۱۱۷۹ ميليون دلار
۱۹۸۹ ۱۳۲۲/۴ ميليون دلار

ترکيب واردات

واردات زامبيا در سال ۱۹۸۹ معادل ۹/۸۸۸ ميليون دلار بوده و فروشندگان عمده کشورهاى انگلستان، ژاپن، آلمان غربي، هندوستان و ايتاليا بودە‌اند.


واردات زامبيا FOB در سال‌هاى مختلف عبارت‌اند از :

جدول اقلام کالاهای وارداتی به ميليون دلار

سال ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
کالاهاى واسطە‌اى ۲۲۰ميليون دلار ۲۷۵ ميليون دلار ۲۸۴ ميليون دلار
کالاهاى سرمايه‌اى ۲۵۳ ميليون دلار ۲۵۰ ميليون دلار ۲۷۵ ميليون دلار
کالاهاى مصرفى ۵۷ ميليون دلار ۱۱۷ ميليون دلار ۱۴۸ ميليون دلار
کالاهاى مصرفى ۵۷ ميليون دلار ۱۱۷ ميليون دلار ۱۴۸ ميليون دلار
سوخت و انرژى ۹۱ ميليون دلار ۹۱ ميليون دلار ۷۳ ميليون دلار
مواد غذائى ۴۵ ميليون دلار ۵۴ ميليون دلار ۶۸ ميليون دلار

جدول واردات در سال‌هاى مختلف به ميليون دلار

سال ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۶ ۱۹۸۵
ميليون دلار ۸۸۸/۹ ۶۹۵/۵ ۶۷۲/۵ ۵۴۰/۴ ۶۲۵/۸


اقلام عمده وارداتى عبارتند از:


موادخام، مواد غذائي، مواد شيميائي، ماشين آلات صنعتي، توليدات صنعتي، لوازم حمل و نقل، نوشابه، تنباکو و اقلام مصرفي