زندگى‌نامهٔ نلسون ماندلا

نلسون روليهلاهلا ماندلا در سال ۱۹۱۸ در قبيله‌اى در منطقهٔ ترانسکارى آفريقاى جنوبى به دنيا آمد. وى که پسر يکى از رؤساى قبيله بود در جوانى وارد دانشگاه هير شد و در همانجا به فعاليت‌هاى سياسى روى آورد، اما پس از اندک زمانى از دانشگاه اخراج شد. آقاى ماندلا پس از اخراج از دانشگاه هير، وارد دانشگاهى در ژوهانسبورگ شد و به تحصيل در رشتهٔ حقوق پرداخت. در اين ايام بود که او به کنگرهٔ ملى آفريقا پيوست و جامعهٔ جوانان اين سازمان را پايه‌ريزى نمود. ماندلا در سال ۱۹۴۸ به مقام دبيرى اين ليگ انتخاب شد و در سال ۱۹۵۲ رياست برنامه دفاعى کنگره ملى آفريقا را به عهده گرفت. چندى بعد به دليل ادامه فعاليت‌هاى سياسيش از وکالت منع و به وى دستور داده مى‌شود از مقام خود در سازمان استعفا دهد. ماندلا در سال ۱۹۵۶ همراه ۱۵۵ نفر از همرزمانش دستگير و روانه زندان مى‌شود و پس از چهار سال بازداشت، بيگناه شناخته شد و آزاد مى‌گردد.


در سال ۱۹۶۰ پس از کشتار شارپ ويل، دولت نژادپرست، کنگرهٔ ملى آفريقا را غيرقانونى اعلام کرده و ماندلا را دستگير مى‌نمايد. وى در سال ۱۹۶۱ پس از يکسال انتظار محاکمه بار ديگر تبرئه مى‌شود. ماندلا پس از آزادى از سوى سازمان به رياست جنبش چريکى برگزيده مى‌شود و براى ديدن تعليمات نظامى به چند کشور آفريقايى سفر مى‌کند ليکن پس از مراجعت به علت خروج غيرقانونى از کشور به ۵ سال زندان محکوم مى‌شود. در همين ايام پليس به اسناد مخفيانه‌اى عليه او دست يافته که براساس آن در سال ۱۹۶۳ به جرم سرنگونى دولت محاکمه و به حبس ابد در زندان مخوف جزيرهٔ روبن محکوم مى‌شود. در سال ۱۹۸۰ به درخواست شوراى امنيت سازمان ملل يک نهضت جهانى براى آزادى ماندلا پى‌ريزى شده و توجه جهانى به وضعيت وى افزايش مى‌يابد. در سال ۱۹۸۸ هفتادمين سالگرد تولد وى در محافل جهانى جشن گرفته مى‌شود.


در ۱۹۸۸ دولت آفريقاى جنوبى تحت فشار جامعه جهانى جهت بهبود وضعيت ماندلا او را به مزرعه‌اى به نام ويکتور وبستر منقل نمود. در همين سال بوتا رئس جمهور آفريقاى جنوبى براى اولين بار با ماندلا مذاکره کرد.


بالاخره اين مذاکره حاکى از آن بود که دوران نابرابرى و بى‌عدالتى بسر آمده و براى هميشه ماه زير ابر پنهان نمى‌ماند. با روى کار آمدن دکلرک در سال ۱۹۸۹ نسيم دمکراسى در آفريقاى جنوبى وزيدن گرف و آقاى ماندلا پس از تحمل ۲۷ سال و چند ماه زندان در فوريهٔ ۱۹۹۰ آزاد گرديد.


آقاى ماندلا در سال گذشته به جمهورى اسلامى ايران سفر نموده و اولين دکتراى افتخارى علوم سياسى دانشگاه تهران به وى تعلق گرفت. اين امر نشانگر روابط خوب جمهورى اسلامى ايران با کنگرهٔ ملى آفريقا در طول مبارزات اين سازمان در جهت محو آپارتايد در آفريقاى جنوبى محسوب مى‌گردد.