موقعيت جغرافيايى

جمهورى آفريقاى جنوبى در جنوبى‌ترين نقطه قاره‌ٔ آفريقا قرار گرفته و موقعيت آن از رودخانه‌هاى ليم‌پوپو و مولوپو در عرض ۳۴ درجه و ۵۰ دقيقه و ۵۰ ثانيه شروع و به سواحل جنوبى اين قاره در اقيانوس هند و اقيانوس اطلس ختم مى‌شود.همسايه‌هاى اين کشور در شمال‌شرقى کشورهاى موزامبيک، سوازيلند و زيمبابوه، در شمال بوتسوانا و در شمال‌غربي، جمهورى ناميبيا مى‌باشند. مساحت اين کشور برابر با ۰۳۷/۲۷۲/۱ کيلومتر مربع بوده که دو برابر مساحت ايالت تگزاس در ايالات‌متحده آمريکا، پنج برابر انگلستان يا آلمان، دو برابر فرانسه و ۳۳ برابر هلند است. آب و هواى گرم و خشک در مناطق شمالي، صحرايى در شمال غربي، مديترانه‌اى در جنوب غربي، معتدل در مرکز و برخى از مناطق جنوبى و نيمه استوايى در مناطق شرقى است.

آب‌هاى داخلى

اصولاً آفريقاى جنوبى يک کشور خشک است. ميانگين سالانه آب جارى رودخانه‌هاى اين کشور در حدود ۵۳،۰۰۰ ميليون متر مکعب مى‌باشد. اين در حالى اس که از اين مقدار آب، سالانه حدود ۳۳،۰۰۰ ميليون متر مکعب آن به‌طور اقتصادى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. به علاوه عرضهٔ سالانهٔ آب زيرزمينى در حدود ۵۴۰۰ ميليون متر مکعب مى‌باشد. رشد سالانه تقاضاى مصرف آب براى کشاورزي، صنايع و مناطق شهرى در حدود ۶/۱ درصد مى‌باشد. اگر اين روند ادامه يابد، تقاضاى کل آب زيرزمينى رد سال ۲۰۰۰ به حدود ۲۲۵۰۰ ميليون متر مکعب خواهد رسيد.

عوارض طبيعى

آفريقاى جنوبى را به لحاظ عوارض طبيعى مى‌توان به چهار منطقهٔ متنوع تقسيم نمود.


الف ـ جلگهٔ باريک ساحلى


ب ـ دشت ناهموار واقع در ميان اين جلگه و بلندى‌هاى کوهستانى


ج ـ خود کوهستان که تا سطح ۳۰۰۰ متر بالاتر از سطح دريا قرار دارد


د ـ فلات داخلى که بتدريج به طرف شمال‌غربى ادامه پيدا مى‌کند.


رودها

در آفريقاى جنوبى رودهاى متعددى وجود دارد که مهمترين آنها رودخانه‌هاى اورنج و وال مى‌باشند. رودخانه اورنج از کوه دراکنبرگ سرچشمه مى‌گيرد و تقريباً سرتاسر قسمت مرکزى از شرق به غرب در جريان است. رودخانه وال نيز در بين راه به رودخانه‌هاى کوچکترى مى‌پيوندد و در نهايت به اقيانوس اطلس مى‌ريزد. رودخانه بزرگ ديگر اين کشور، رودخانهٔ ليم‌پوپو يا کروکوريل مى‌باشد که از کوه‌هاى واقع در ترانسوال سرچشمه مى‌گيرد و در امتداد مرز شمالى در مرز بوتسوانا زيمبابوه جريان يافته، با گذشتن از کشور موازمبيک به اقيانوس هند مى‌ريزد.


بنادر مهم


بنادر ديگرى که از اهميت کمترى برخوردارند نيز در اين کشور وجود دارند. از جمله اين بنادر موصل بى (Mossel Bay) و پورت نولوت (Port Nolloth) مى‌باشند. در اين بنادر تسهيلات فراوانى مانند جرثقال، ماشين‌هاى جابجايى بار، لنگرگاه، کانتينر و انبار وجود دارد. به لحاظ کشتيراني، بندر دوربان شلوغ‌ترين بندر آفريقاى جنوبى و سومين بندر شلوغ در آفريقا به حساب مى‌آيد.


ريچاردزيى در ابتدا براى صدور ذغال سنگ منطقه شرق ترانسوال ساخته شد. اين بندر در شمال‌شرقى دوربان واقع گرديده است و از نظر حجم بار بزرگترين بندر آفريقاى جنوبى است. ريچاردزبى بيش از ۳۵۰ هزار تن ظرفيت دارد. بندر کيپ‌تاون قديمى لنگرگاه در آفريقاى جنوبى است. درصد بالايى از صادرات ميوهٔ کشور از طريق اين بندر انجام مى‌گيرد. بندر اليزابت نيز همچون ساير بنادر اين کشور داراى تسهيلات فروانى است.


بندر سالدان‌ها در شمال‌غربى کيپ‌تاون قرار دارد بزرگترين لنگرگاه در منطقه‌اى به اندازهٔ ۷۴۳۴ هزار هکتار مى‌باشد. منطقهٔ بندرى سالدان‌ها از کل مناطق بندرى دوربان، کيپ‌تاون، پورت اليزابت و ايست لندن بزرگتر است. اصولاً بيشتر سنگ آهن کشور از اينجا به دنياى خارج صادر مى‌شود. ايست لندن تنها بندر رودخانه‌اى آفريقاى جنوبى است که بيشتر صادرات و واردات کشورهاى شمال آفريقاى جنوبى از آنجا انجام مى‌شود.

شهرهاى مهم

آفريقاى جنوبى اکنون به صورت فدرال اداره شده و به ۹ ايالت به قرار ذيل تقسيم مى‌شود:


ترانسوال شرقى - ترانسوال شمالى - PWV - شمال‌غربى - اورنج فرى‌استيت - کوازولو - ناتال - کيپ شمالى - کيپ غربى - کيپ شرقي.


اين کشور داراى سه پايتخت به قرار ذيل مى‌باشد:


۱. پرتوريا (پايتخت اداري)


۲. کيپ‌تاون (مقر پارلمان)


۳. بلوم فنتن (مقر دادگاه عالى و دادگاه استيناف)


جدول شهرهاى مهم آفريقاى جنوبى و جمعيت آنها

شهرهاى اصلى جمعيت
کيپ‌تاون ۱،۹۱۲،۰۰۰
ژوهانسبورگ ۱،۶۰۹،۰۰۰
دوربان ۹۸۲،۰۰۰
پرتوريا ۸۲۳،۰۰۰
پورت اليزابت ۲۷۳،۰۰۰
ايست لندن ۱۹۴،۰۰۰
رود پورت ۱۴۲،۰۰۰
پيترماريتزبرگ ۱۳۴،۰۰۰
جرميستون ۱۱۷،۰۰۰
بوکس برگ ۱۱۱،۰۰۰
لوم فنتن ۱۰۴،۰۰۰