آفريقاى جنوبى در بين کشورهاى فعال غربى در امر تجارت مقام بيست و پنجم را داراست. اين کشور با قاره آفريقا و ساير کشورهاى جهان رابطه تجارى دارد. روابط تجارى اين کشور براساس موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت (گات) تنظيم شده است. چنانچه در روابط تجارى آن با کشورهاى ديگر مشکلى پيش آيد، دولت‌هاى ذينفع يعنى آفريقاى جنوبى و کشور يا کشورهاى طرف معامله بطور دوجانبه يا چندجانبه موضوع را حل و فصل مى‌نمايند. در صورتى که آنها نتوانند به راه‌حل قابل قبولى براى اطراف ذينفع دست يابند مسئله را به گات محول مى‌کنند.


آفريقاى جنوبى از طرف گات به عنوان يکى از کشورهاى توسعه يافته معرفى شده است. هدف سياست اقتصادى اين کشور توسعه صنعتى است. اين واقعيت در رشد اقتصادى اين کشور نمايان است.آفريقاى جنوبى براى عرضه کالاهاى جديد به بازار داخلى و جهانى اهتمام زياد مى‌ورزد. اين کشور طى سال‌ها تجربه تجارى با کشورهاى جهان در عرضه خيلى از کالاها مشهور شده است. آفريقاى جنوبى در گذشته بسيارى از کالاهاى مورد نياز خود مانند موادخام، فلزات و برخى از سنگ‌هاى معدنى را از خارج وارد مى‌نمود ولى هم اکنون اين مواد در داخل توليد مى‌شود و نيازى به خارج از کشور نيست.


وزارت صنعت و تجارت متشکل از مديران ورزيده و با تجربه مسئوليت ارتقاى سطح تجارت را به عهده دارد. اين وزارتخانه‌ علاوه بر تسهيل امر تجارت و ارائه خدمات تجارى رايگان به شکل محرک‌هاى صادرات به صادرکنندگان کالا، در ۳۸ کشور جهان نمايندگى دارد.


يکى از سازمان‌هايى که در اين کشور در زمينه تجارت خارجى فعاليت دارد سازمان تجارت خارجى آفريقاى جنوبى (SAFTO) مى‌باشد. اين سازمان در سال ۱۹۶۳ به منظور ارتقاى سطح مشارکت آفريقاى جنوبى در تجارت بين‌المللى به وجود آمد. هم اکنون در حدود ۲۰۰ نفر از افراد مجرب در اين سازمان مشغول به کارند که در کليه زمينه‌هاى تجارت خارجى به بازرگانان کمک مى‌کند. سازمان تجارت خارجى آفريقاى جنوبى مسئوليت ارائه خدمات تجارت خارجى مورد نياز شرکت‌ها را به عهده دارد. چنانچه تجار خارجى قصد تجارت با اين کشور را داشته باشند مى‌توانند با تماس با سازمان مزبور کليه اطلاعات مورد نياز را دريافت نموده و در قبال آن مبلغى پرداخت نمايند.