طبق بند دوم از بخش هفتم قانون اساسى جديد فيليپين کشور سياست خارجى مستقلى را دنبال خواهد کرد و در مورد روابط خود با ساير کشورها به حاکميت ملي، تماميت ارضي، منافع ملى و حق تعيين سرنوشت اهميت زيادى قائل است.


در بخش ۸ قانون اساسى فيليپين آمده است: فيليپين در جهت حفظ منافع ملي، سياست دورى از سلاح‌هاى هسته‌اى در قلمرو خود را دنبال مى‌کند و در پى ايجاد منطقه‌اى عارى از سلاح‌هاى هسته‌اى در آسيا ـ پاسيفيک مى‌باشد.


از مهم‌ترين اهداف سياست خارجى فيليپين کسب دستاوردهائى براى رشد و توسعه اقتصادي، جلب کمک‌ها و سرمايه‌هاى خارجى و کسب امکانات و امتيازات شغلى براى کارکنان فيليپينى در خارج از کشور مى‌باشد.


فيليپين در چارچوب گروه ۷۷، انکتاد، گات و ساير مجامع بين‌المللى براى يک نظام جديد اقتصادى بين‌المللى و توزيع عادلانه‌تر ثروت ملل و از ميان بردن موانع تجارى در برابر محصولات کشورهاى در حال توسعه، بهبود و تثبيت نرخ کالاها، شرايط بهتر تجاري، کسب امتيازات تعرفه‌اى از کشورهاى توسعه‌يافته و يافتن راه‌حل مؤثر و عادلانه جهت رفع مشکل بدهى کشورهاى جهان سوم تلاش مى‌نمايد. فيليپين در تلاش است تا از طريق همکارى جنوب ـ جنوب و همکارى‌هاى فنى و اقتصادى ميان کشورهاى در حال توسعه، بتواند به خود اتکاء داشته باشد.


به گفته مقامات ارشد سياست خارجى فيليپين، سياست خارجى اين کشور در جهت تأمين امنيت ملى و توسعه به معناى وسيع آن بوده و در بعد داخلي، کاهش فقر، تأمين امنيت غذائي، شبکه‌هاى تأمين اجتماعى براى گروه‌هاى محروم، و در ابعاد بين‌المللي، تقويت صلح دمکراسى و احترام به حقوق بنيادى و جهانى بشر را دنبال نموده است.


حمايت و حفاظت از حاکميت ملى و تماميت ارضى همچنان مهم‌ترين نگرانى سياست خارجى فيليپين بود است. براى دستيابى به اين هدف، وزارت امور خارجه اين کشور از طريق همکارى نزديک با کشورهاى ديگر، گسترش و تعميق روابط دوجانبه، تبادل هيئت‌ها، انجام گفتگوها و مشورت‌هاى منظم، انعقاد توافق‌نامه‌هاى دوجانبه و شرکت در فعاليت‌ها و مجامع منطقه‌اى و بين‌المللى تلاش داشته است که منافع فيليپين را گسترش دهد. فيليپين همچنين در عمليات حفظ صلح و فعاليت‌هاى اعتمادسازى به‌عنوان بخشى از سهم اين کشور در صلح و ثبات منطقه‌اى و بين‌المللى شرکت داشته است.


سياست خارجى فيليپين به‌طور سنتى بر پايه اتحاد با آمريکا و شرکت‌ فعال در سازمان ملل متحد و سازمان‌هاى وابسته قرار دارد. فيليپين يکى از اعضاء اتحاديه کشورهاى جنوب‌شرقى آسيا (آسه‌آن) است و توجه و حساسيت خاصى نسبت به مسائل سياسى و اقتصادى منطقه پاسيفيک دارد.


وزارت امور خارجه فيليپين در سال ۱۹۹۹ اصول سياست خارجى کشور را بر سه پايه اصلى عنوان نمود که عبارتند از:


۱. حفظ امنيت ملي، جهت حفاظت از امنيت ملى دولت فيليپين مناسبات دوستانه و همکارى‌هاى سياسى ـ استراتژيکى و اقتصادى و تقويت نيروى دفاعى خود را براى اهداف صلح‌طلبانه در سطح دوجانبه، منطقه‌اى و بين‌المللى به‌عمل خواهد آورد.


۲. ديپلماسى بهبود اقتصاد کشور جهت يافتن منابع خارجى مشغول به‌کار يا تحصيل مى‌باشند.


همچنين رئيس‌جمهور جديد فيليپين خانم آرويو، محورهاى زير را به‌منظور دستيابى به اهداف سياست خارجى فيليپين اعلام داشته است:


- روابط با کشورهاى چين، ژاپن و آمريکا نقش تعيين‌کننده‌اى در وضعيت امنيتى و توسعه اقتصادى شرق آسيا دارد و فيليپين نيز ضمن آنکه اتحاد نظامى خود را با آمريکا به‌عنوان يک سرمايه استراتژيک تلقى مى‌کند، روابط سياسى و اقتصادى خود را با کشورهاى چين و ژاپن تقويت نموده و گسترش خواهد داد.


- تعهدات فيليپين نسبت به اتحاديه آسه‌آن بايد همچنان پايه و اساس تصميمات سياست خارجى فيليپين باشد.


- جامعه بين‌المللى اسلامى نيز براى فيليپين بسيار مهم است و اين کشور بايد ضمن تقويت روابط دوجانبه با کشورهاى اسلامي، با دبيرخانه سازمان کنفرانس اسلامى نيز ارتباط داشته باشد.


پس از حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر در آمرکيکا فيليپين سياست حمايت کامل از ائتلاف بين‌المللى به رهبرى آمريکا عليه تروريسم را اتخاذ کرد و با ارسال پيام تسليت، اعلام همدردي، نيمه برافراشتن پرچم فيليپين و اعلام آماده‌باش نيروهاى مسلح و پليس، آمادگى فيليپين را به‌عنوان متحد استراتژيک آمريکا براى ارائه حداکثر کمک اعلام داشت.


همچنين خانم آرويو برنامه عملى دولت اين کشور براى مبارزه با تروريسم که شامل تبادل اطلاعات و در اختيار گذاشتن تأسيسات بنادر و فضاى هوائى و دريائى فيليپين و ارائه حمايت‌هاى لجستيکى بود را اعلام نمود و سياست اين کشور براى مبارزه با تروريسم در داخل کشور را شناسائى تروريست‌ها و از بين بردن آنها ذکر کرد. در سطح منطقه‌اى نيز مبتکر انعقاد يک موافقت‌نامه عملياتى براى مبارزه با تروريسم بود.