روابط فيليپين با اکثر کشورهاى اروپائى گرم و دوستانه است و اين کشور توسعه روابط اقتصادى و بازرگانى با کشورهاى اتحاديه اروپا را بسيار ارج مى‌نهد.


مقامات فيليپين کوشش دارند تا با جلب‌نظر اين اتحاديه نسبت به اخذ اعتبارات و کمک‌هاى مالى از مؤسسات اعتبارى اروپائى و همچنين ايجاد تسهيلات لازم براى کارگران فيليپينى مقيم اروپا، اقدامات مؤثرى به‌عمل آورند. اتحاديه اروپا پس از آمريکا و ژاپن بزرگ‌ترين طرف تجارى فيليپين مى‌باشند.


از سال ۱۹۹۹ به بعد فيليپين مشورت‌هاى سياسى را با تعدادى از کشورهاى اروپائى به‌منظور تقويت روابط دوجانبه و تفاهم بيشتر در خصوص موضوعات منطقه‌اى و بين‌المللى که مورد علاقه طرفين مى‌باشد، انجام داده است. اين مشورت‌هاى سياسى با کشورهاى زير صورت گرفته است:

اسپانيا

روابط و مناسبات فيليپين با اسپانيا با سفر ملکه سوفيا در فوريه ۲۰۰۰ و سفر نخست‌وزير اسپانيا از ۲۹ ژوئن تا اول ژوئيه ۲۰۰۰ مورد تأکيد قرار گرفت. يک پيمان دوستى و همکارى بين فيليپين و اسپانيا در جريان سفر نخست‌وزير اسپانيا به امضاء رسيد که چارچوب مشارکت جديد فيليپين و اسپانيا را تعيين مى‌نمايد و مبتنى بر افزايش همکارى‌هاى سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، تکنولوژيکى و آموزشى بين دو کشور مى‌باشند.

بريتانيا

وزير امور خارجه بريتانيا نيز از ۲۲ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۰ از فيليپين ديدار نموده و در جريان اين سفر، برنامه ملل همکارى‌هاى پنج‌ساله دو کشور به امضاء رسيد.

لهستان

در ۲۰ و ۲۱ ژوئن ۱۹۹۹ مقامات ارشد وزارت خارجه دو کشور در ورشو، در زمينه مسائل دوجانبه و مسائل مورد علاقه دوطرف مذاکره و مشورت نمودند.

ايتاليا

در ۲۲و ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ مقامات دو کشور در رم، در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه‌اى و بين‌المللى و مسائل مورد علاقه طرفين بحث و تبادل‌نظر نمودند.

سوئيس

در جريان سفر وزير امور خارجه سوئيس به فيليپين در اکتبر سال ۲۰۰۰، وزير امور خارجه فيليپين براى شرکت در مراسم يکصد و پنجاهمين سال روابط فيليپين ـ سوئيس در سال ۲۰۰۱ به آن کشور دعوت شد.

روسيه

در جريان سفر معاون وزير امور خارجه روسيه به مانيل، وزير امور خارجه مانيل براى شرکت در بست‌وپنجمين سالگرد برقرارى روابط فيليپين، روسيه در سال ۲۰۰۱ به آن کشور دعوت شد.

مجارستان

در ۱۰ مه ۲۰۰۰ يادداشت تفاهم برقرارى مشورت‌هاى سياسى بين فيليپين و مجارستان در بوداپست به امضاء رسيد.

ترکيه

همچنين معاون رياست جمهورى وقت فيليپين، خانم گلوريا ماکاپاگال از ۸ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۰۰ از ترکيه بازديد و با مقامات عالى‌رتبه آن کشور ملاقات نمود.