معادن

فيليپين از نظر منابع معدنى غنى است. ذخاير عمده کانى شامل مس، سنگ، آهن، منگنز، موليبدن، قلع و روى مى‌باشد.


معادن طلا و نقره دراين سرزمين وجود دارد. از نظر توليد مس، فيليپين مقام اول را در آسيا کسب کرده است. منابع سنگ آهن، ذغال سنگ و نفت نسبتاً محدود هستند. فيليپين همچنين داراى منابع حياتى ديگر از قبيل نيکل و کرميت مى‌باشد.


توسعه معدن در سياست‌هاى اقتصادى دولت همراه از اولويت خاص برخوردار بوده و به‌همين سبب در سال‌هاى اخير اين بخش سريع‌ترين رشد را داشته است.

معادن طلا

بيشترين معادن طلاى اين کشور در جزيره لوزان واقع شده است و مهم‌ترين آنها معادن ابرا، بنگيت و کارمانيس شمالى و جنوبي مى‌باشد و استخراج طلا از اين معادن توسط ۱۶ شرکت مختلف انجام مى‌شود.

معادن نقره

در جزيره ميندانائو معدن آگوسان، در جزيره لوزان معادن بنگيت و ماريند و در ايالات ويساياس، سبو، نگروس غربي و سامار غربي نقره استخراج مى‌گردد.

معادن کرومات

معادن زامباس و باتانگاس و ميندورو و بنگيت در جزاير لوزان و معادن سوريگا و آگوسان و داوائو و مياميس و زامبوآنگاى جنوبى در جزيره ميندانائو کرومات استخراج مى‌گردد.

معادن مس

از معادن ايلوکوس شمالى و تارلاک و زامباس و باناگاش در جزيره لوزان و معادن ناتيکه و کاپيزونگروس غربى و سبو در ايالت ويساياس مس استخراج مى‌گردد.

معادن آهن

از معادن واقع در دامنه کوه‌هاى بنگيت و لولاکان و باتعان و کمارئيس فورته و ميندروکه و پالاوان در جزيره لوزان و معادن ايفوگائو در ايالت استان کوهستان و سوريکائور در ميندانائو آهن استخراج مى‌گردد.

معادن منگنز

اين معادن در دامنه کوه‌هاى ايلوقوس شمالى و پان گاسينان و کارمارتيس فورته در جزيره لوزان واقع شده‌اند.


معادن ذغال سنگ نيز در جزيره لوزان، ميندانائو و ايالت ويساياس وجود دارد. محصول طلا و نقره اين کشور به کشورهاى ژاپن، انگلستان، ايالت متحده آمريکا، جمهورى خلق چين، هند و يونان و تايوان صادر مى‌گردد.


کانادا خريدار کبالت اين کشور است. هلند و ژاپن و کانادا خريداران عمده نيکل فيليپين مى‌باشند. در صدر خريداران مس فيليپين، ژاپن و سپس ايالات متحده آمريکا، جمهورى خلق چين، يونان، هند و تايوان قرار گرفته‌اند.


سيمان فيليپين نيز علاوه بر مصارف داخلى به اغلب کشورهاى آسيائى صادر مى‌شود.

جدول ميزان توليد منابع معدنى (هزار تن)

معدن   ۱۹۹۲   ۱۹۹۳   ۱۹۹۴
زغال سنگ   ۱۵۸۲/۴   ۱۵۳۱   ۱۴۵۸
سنگ کروم   ۸۹/۲   ۵۶/۷   ۷۴/۹
سنگ مس   ۱۲۳/۵   ۱۲۹/۳   ۱۱۲/۱
سنگ منگنز   ۳/۲   -   -
سنگ نمک   ۴۹۵/۸   ۵۳۵   ۴۹۲/۱
سنگ نيکل   ۱۴   ۷/۶   ۹/۹
طلا   ۲۲/۷   ۱۵/۴   ۱۴/۷
نقره   ۳۰/۹   ۳۱/۶   ۲۹/۶
سنگ آهک ۵۰۹۱/۶ ۴۱۵۶ ۳۸۰۳
سنگ گچ ۲۵ - -

صنايع

صنعتى شدن در فيليپين پس از استقلال اين کشور در سال ۱۹۴۶ با اتخاذ سياست جايگزينى واردات آغاز شد. توليدات صنعتى در طول يک دهه سريعاً رشد نمود ولى در سال ۱۹۶۰ اين رشد متوقف و مشخص گرديد که توسعه صنعتى نمى‌تواند تنها محدود به‌توليد کالاهاى مورد مصرف بازار داخلى باشد. لذا دولت با پيش گرفتن سياست‌هاى جديد و تعيين اولويت‌هائى براى سرمايه‌گذارى به‌ ايجاد محرکه‌هائى براى جلب سرمايه و صادرات کالاهاى صنعتي، همچنين شناور نمودن پزو و ايجاد تسهيلاتى براى صادرات و آزادى‌هائى براى واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز اين بخش دست زد.


اين سياست‌ها در مراحل اول موفقيت‌‌آميز بود و در دهه ۱۹۷۰ رشد نسبتاً سريعى در بخش صادرات غيرسنتى به‌خصوص صنايع الکترونيکي، پارچه و صنايع دستى ايجاد نمود، ليکن در افزايش کارآئى بخش صنعت نقش ناچيزى داشت. به‌‌تدريج اين رشد در مواجهه با رکود بين‌المللى متوقف گرديد و در مبادلات تجاري، مشکلات مربوط به کسرى تراز بازرگانى مجدداً پديدار شد. براى رفع عدم کارائى بخش صنعت و ايجاد رقابت، دولت نرخ‌هاى حمايتى را قدرى کاهش داد و به ايجاد محرکه‌هاى جديد براى صادرات و جلب سرمايه‌هاى خارجى و بهبود سيستم‌هاى صنعتى از طريق استفاده بهتر از تکنولوژى دست زد و برنامه وسيعى جهت اجراى پروژه‌هاى بزرگ صنعتي، طراحى و اجرا نمود.


صنايع غذائى مانند اغلب کشورهاى درحال توسعه و شايد بيش از آن‌ها بخش عمده‌اى از صنايع فيليپين را تشکيل مى‌دهد. برحسب برآورد آمارى موجود حدود يک سوم ارزش افزوده بخش صنعت به‌صنايع غذائى اختصاص داشته است.


صنايع توليد شکر، پارچه، لباس، کفش و مبلمان، از ديگر صنايع مهمى است که بخش عظيمى از نيروى کار کشور را در اختيار دارند. در سال‌هاى اخير سهم اين صنايع نسبت به‌صنايع سنگين‌تر که کالاهاى واسطه‌اى مانند صنايع تبديلى نفت، فلزات، صنايع مهندسي، صنايع توليد و مونتاژ وسائل نقليه و ماشين‌آلات را توليد مى‌نمايند، نسبتاً کاهش يافته است. مطابق آمارهاى ارائه شده، نرخ رشد توليدات صنعتى در فيليپين در سال ۲۰۰۰، ۴ درصد بوده است.


فيليپين از جمله کشورهاى درحال توسعه‌اى است که اکثر مؤسسات صنعتى آن متعلق به‌بخش خصوصى مى‌باشد. با اين‌حال دولت از نظر مالى در برخى از مؤسسات بزرگ مشارکت دارد و بودجه زيادى را در سال‌هاى اخير به اين سرمايه‌گذارى‌ها اختصاص داده است. سرمايه‌گذارى خارجى بخش عمده‌اى از سرمايه‌هاى موجود در صنعت را تشکيل مى‌دهد به‌طورى‌که حدود نيمى از سرمايه پروژه‌هاى عظيم با سرمايه‌گذارى آمريکائيان تأمين شده است.

جدول توليدات صنايع (هزار تن)

نوع محصول ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
شکر خام ۲۰۲۰ ۱۸۷۳ ۱۶۵۱
تختهٔ چندلا ۲۷۳ ۳۸۰ ۲۵۶
خمير کاغذ مکانيکى ۳۰ ۲۰ ۲۸
خمير چوب شيميائى ۹۰ ۷۹ ۹۴
کاغذ و تخته کاغذى ۵۱۸ ۵۱۸ ۶۱۳
کودهاى نيتروژن‌دار ۱۶۵ ۱۶۹ -
کود فسفاته ۱۸۶ ۲۰۵ -
سوخت جت ۵۸۰ ۶۰۵ ۶۲۵
بنزين ۱۶۵۰ ۱۷۲۵ ۱۸۰۰
نفت ۳۸۰ ۳۹۵ ۴۱۰
نفت سفيد ۶۱۰ ۶۳۵ ۶۶۰
روغن نفت تقطير شده ۳۹۰۰ ۴۰۵۰ ۴۲۰۰
روغن پس‌ماندهٔ نفت ۳۹۰۰ ۴۰۶۰ ۴۲۰۰
گاز مايع ۲۶۰ ۲۷۵ ۲۹۰
سيمان ۷۹۳۲ ۹۵۷۶ ۱۰،۵۶۶
کارخانهٔ ذوب مس (ميليون کيلو وات) ۲۱۲/۴ ۲۰۰/۳ ۱۹۸/۰
انرژى الکتريکى (ميليون کيلو وات) ۲۶،۰۵۵ ۳۰،۴۵۹ ۳۳،۴۲۶
گاز صنعتی ۱۹۵ ۱۹۸ ۲۰۲