- درآمد سرانه

درآمد سرانه در سال ۱۹۸۱، ۱۱۲۵۵ دلار بوده است. در سال ۱۹۸۹ طبق برآورد انجام شده، توسط بانک جهاني، درآمد سرانه کشور نروژ، ۲۱۸۵۰ دلار آمريکا بود. طى سال‌هاى ۸۹-۱۹۸۰، ميزان سرانه توليد ناخالص ملى به طور سالانه، از رشدى معادل ۵/۳ درصد برخوردار بوده است. با کاهش ميزان توليد ناخالص داخلي، ميزان درآمد سرانه نيز در سال‌هاى ۹۱-۱۹۹۰ کاهش يافته است.


- بدهى‌هاى خارجى

طبق برآورد انجام شده توسط بانک جهاني، ميانگين بدهى‌هاى خارجى نروژ در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۹-۱۹۸۷، ۶۰ ميليارد دلار بود. ميزان بدهى‌‌هاى نروژ در سال ۱۹۹۰ معادل ۱۴/۸۰ ميليارد دلار بوده است.


- نرخ تورم

در طى سال‌هاى ۸۸-۱۹۸۰ متوسط نرخ تورم حدود ۶/۵ درصد و در سال ۱۹۸۹، تورم حدود ۴/۶ درصد و در سال ۱۹۹۰، اين رقم به۱/۴ درصد کاهش يافت.


در سال ۱۹۹۲، کرون نروژ، به شدت تحت فشار قرار گرفت و اين در حالى بود که دولت سوئد تصميم گرفته بود که از ارزش کرون خود بکاهد، کاهش ارزش کرون سوئد، نروژ را با مشکل مواجه مى‌نمود.