- واردات

واردات عمده نروژ عبارت است از: ماشين‌آلات، تجهيزات حمل و نقل، پارچه، پنبه، لباس، خواربار، چاى و قهوه، آهن و فولاد.


ميزان واردات نروژ، در سال ۱۹۸۰ به ميزان ۱۶۹۲۸ ميليون دلار بود، که در سال ۱۹۸۳ به ۱۳۲۳۸ ميليون دلار کاهش يافت و در سال ۱۹۸۷ به ۲۲۶۴۰ ميليون دلار رسيد. در سال ۱۹۸۹ ميزان کل واردات نروژ، ۱۶۳۲۲۳ ميليون کرون بوده است. طبق آمار، ۸/۴۲ درصد از کل واردات نروژ، تجهيزات حمل و نقل، ۲/۲۰ درصد ماشين‌آلات، ۱/۸ درصد توليدات شيميائي، ۵ درصد گوشت و فرآورده‌هاى گوشتي، ۴/۱ درصد ميوه و سبزيجات، ۳/۴ درصد پارچه و پنبه، ۴/۱۶ درصد توليدات کارخانه‌اي، ۷/۳ درصد آهن و فولاد بوده است.


سهم منسوجات و قماش ۲ درصد، فلزات پايه ۱/۳ درصد، ساير فلزات ۱/۲ درصد، پلاستيک ۱/۱ درصد.


ميزان واردات نروژ در پنج ماه اول سال ۱۹۹۳، حدود ۴/۶۱ ميليارد کرون بوده است.


- صادرات

بخش اعظم صادرات نروژ را مواد خام، بويژه نفت خام و گاز طبيعى تشکيل مى‌دهد. ديگر محصولات صادراتى نروژ، ماهي، محصولات شيلات، چوب‌هاى الوار، مواد شيميايي، کشتي، خمير کاغذ و کاغذ مى‌باشد.


برق آبى و صنايع هيدروالتريک نيز از ارقام مهم صادراتى نروژ به شمار مى‌رود. صادرات عمده اين کشور در سال ۱۹۸۹ نفت و گاز طبيعى بود. وابستگى اقتصاد و درآمد نروژ به صادرات نفت و گاز طبيعى سبب کاهش و يا افزايش قيمت اين مواد، تحت تأثير بحران‌ها و عوامل بين‌المللي، اثرات بسيار شديدى بر توليد ناخالص ملى و تمامى شاخص‌هاى اقتصادى بگذارد.


صادرات نروژ در سال ۱۹۸۷، به ميزان ۱۸۵۴۵ ميليون دلار بود که در سال ۱۹۸۳، به ۱۷۶۲۸ ميليون دلار کاهش يافت.


صادرات نروژ در سال ۱۹۸۷به ميزان ۲۱۴۹۱ ميليون دلار بود که از اين ميزان، ۹۸۸۱ ميليون کرون آن و معادل ۷۰۵ هزار تُن را انواع ماهى (شامل ماهى تازه و منجمد)، روغن ماهى و محصولات شيلات تشکيل مى‌داد. ميزان صادرات ماهى در پنج ماه اول سال جاري، حدود ۴۶۰ ميليون کرون بود. در سال ۱۹۸۷، ميزان صادرات گاز طبيعى نروژ ۲۷۸۲۴ ميليون متر مکعب بود.


براى اولين بار در طول پنج ماه اول سال ۱۹۹۳ صادرات نفت و گاز اين کشور، حدود ۵۰ درصد از کل صادرات را تشکيل داده است، در طول اين مدت ميزان کل صادرات حدود ۲/۸۸ ميليارد کرون، ميزان صادرات نفت خام حدود ۱/۳۸ ميليارد کرون و ميزان صادرات گاز طبيعى ۱/۶ ميليارد کرون بوده است.


از سوى ديگر نروژ در زمينه صدور تکنولوژى نيز فعاليت مى‌کند به طورى که پيش‌بينى مى‌شود در سال جارى ميزان صادرات تکنولوژى نروژ، به حدود ۳۰ ميليارد کرون افزايش يابد که نسبت به سال ۱۹۹۲، حدود ۹۰ درصد افزايش يافته است. بيشتر اين تکنولوژى‌ها در زمينه آلومينيوم، فلزات آهنى و صنايع چوبى بوده است.


وزارت توسعه همکارى‌هاى نروژ، جهت افزايش صادرات اين کشور، برنامه‌اى ارائه داده است، چنان‌چه اين برنامه به مرحله اجراء درآيد، در دهه گذشته ميزان صادرات اين کشور افزايش چشم‌گيرى داشته است. طبق اين برنامه و با هماهنگى شوراى صادرات نروژ، تسهيلات مالى در اختيار کشورهاى جهان سوم براى واردات از نروژ در نظر گرفته شده است.