بانک مرکزى

بانک مرکزى نروژ از سال ۱۸۱۶ تاکنون، فرم خود را حفظ کرده است، در سال ۱۸۲۲، اولين صندوق پس‌انداز بانکى بنيان‌گذارى شد و در سال ۱۸۴۸، اولين بانک تجارى کار خود را آغاز نمود. بانک تجارى در طى انقلاب صنعتى در نيمه دوم قرن نوزدهم، پيشرفت زيادى حاصل کرد. مطابق آمار سال ۱۹۹۱، تعداد ۲۴ بانک تجارى در نروژ وجود دارد که شامل: بانک‌هاى اصلي، بانک‌هاى بزرگ منطقه‌اى و محلى مى‌باشد و ۱۹۰ صندوق پس‌انداز بانکى نيز فعاليت مى‌نمودند.


مطابق همين آمار، ۱۰ بانک بازرگانى در نروژ فعاليت مى‌نمايند. دو بانک بزرگ نروژ، بانک‌هاى کريستيانا (Christiania Bank og kreditkasse) و دن نورسک (Den Norske Bank) بانک هستند که شبکه وسيعى از دفاتر محلى و شعبات دارند و مجموع حساب‌هاى بانکى آن دو سوم کل دارائى‌هاى بانک‌هاى تجارى را تشکيل مى‌دهد. از اوايل سال ۱۹۸۵، بانک‌هاى خارجى در نروژ شروع به فعاليت کردند.


طبق برآوردهاى انجام شده در دسامبر ۱۹۹۲ بانک‌هاى بزرگ نروژ، معادل ۴۸ ميليارد کرون بدهى داشتند و اين موضوع بدين معنا بود که هر نفر در نروژ به طور متوسط حدود ۲۲ هزار کرون قرض دارد. در هيم زمان بهره روزانه در بانک‌هاى نروژ به ۲۵ درصد رسيد و اين اقدام دولت به اين علت بود که دلال‌هاى ارز از خريد و فروش کرون سوء استفاده نکنند. در واقع، بهره روزانه از ۱۷ درصد به ۲۵ درصد افزايش يافت و دولت نروژ با خريد کرون از طريق ارزهاى خارجي، تلاش کرد تا حد امکان از کرون پشتيبانى کند. مقدار ارز خارجى دولت در خزانه، ۱۰۷ ميليارد کرون (قبل از بحران مالى سوئد) بود.


در سپتامبر ۱۹۹۳، بانک مرکزى نروژ اعلام نمود که در ماه ژوئيه، سود عمليات بانکى حدود ۹/۱۱ ميليارد کرون بود. در حالى که اين رقم در سال ۱۹۹۲، فقط ۳ ميليارد کرون بوده است.


مدير بخش مالى بانک مرکزى در اين رابطه اظهار داشت: ميزان منفعت اين بانک در سال ۱۹۹۳، از تمام سال‌هاى قبل بيشتر بوده است و اين در حالى است که به دليل کاهش نرخ بهره، ميزان سود اين بانک کاهش يافته است.

بانک‌هاى تجارى

- بانک کريستيانيا در سال ۱۸۴۸ تأسيس شد و سرمايه آن معادل ۱۲۷۰ ميليون کرون نقد و ۸۵۸۸۳ ميليون سپرده مطابق آمار دسامبر ۱۹۸۹ مى‌باشد.


- بانک فوکس (Fokus) که طبق آمار دسامبر ۱۹۸۹، ۳۹۵۸ ميليون کرون نقد و ۳۱۴۹۷۳ ميليون سپرده سرمايه آن را تشکيل مى‌داد.


- بانک لندز (Lands banken) با سرمايه معادل ۱۳۵۴ ميليون کرون نقد و ۳/۵۶۳۵ ميليون سپرده.


- بانک نوردلندز (Nordlands banken) که سرمايه آن طبق آمار دسامبر ۱۹۸۹، معادل ۹/۲۴۰ ميليون کرون نقد و ۹/۷۹۰۳ ميليون سپرده مى‌باشد.


- بانک دن‌نورسک (Den Norske)، در سال ۱۹۷۵ تأسيس شد و در سال ۱۹۹۰، با بانک برگن ادغام شد.


- بانک اسلو، که طبق آمار دسامبر ۱۹۸۹، معادل ۵/۲۸ ميليون کرون نقد و ۷/۵۰۳۲ ميليون سپرده دارد.


- بانک سانمرس (Sunnmors banken) در سال ۱۹۳۱ تأسيس شد و طبق آمار دسامبر ۱۹۸۸، ۸/۶۳۱ ميليون کرون نقد و ۶/۷۶۳۳ ميليون سپرده دارد.