در چند سال اخير، مسئله جنگ‌افزارهاى هسته‌اى کره شمالي، به‌صورت بحرانى بين‌المللى درآمده است. اين کشور از سوى آمريکا و چند کشور ديگر متهم به تلاش براى دست‌يابى به جنگ‌افزارهاى هسته‌اى است.


فشارهاى غرب بر کره شمالى دربارهٔ اين دشوارى در پوشش آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى انجام مى‌گيرند. آژانس بين‌المللى انرژى هسته‌اى پيوسته خواستار بازرسى ويژه از دستگاه‌هاى هسته‌اى کره شمالى است و تاکنون چند دور بازرسى از تأسيسات هسته‌اى اين کشور انجام شده ولى آژانس‌ با استناد به ديدگاه‌ها و مدرک‌هايى خواهان بازرسى ويژه از دو پايگاه محرمانه نگهدارى پس‌مانده‌هاى هسته‌اى که مشکوک به توليد جنگ‌افزارهاى هسته‌اى مى‌باشند، شده است. ولى کره شمالى آن را خلاف اختيارهاى آژانس دانسته و نقض حاکميت ملى خود تلقى مى‌کند و تاکنون با بازرسى ويژه موافقت نکرده است و زمانى‌که هيئت مديره سازمان انرژي، دستور بازرسى اجبارى از اين تأسيسات را صادر کرد، کره شمالى بى‌درنگ تصميم گرفت از پيمان عدم گسترش هسته‌اى (NPT) خارج شود. و هم‌اکنون مسئله تحريم کره شمالى که از اوايل سال ۱۹۹۳ از سوى آمريکا عنوان شده مايه افزايش تنش در روابط ميان کره شمالى و آمريکا شده است.