کارخانه‌هاى ذوب آهن

کارخانه‌هاى ذوب آهن هانک‌ها، گيم چک و کوره‌هاى تبديلى فولاد چوليما از کارخانجات معروف توليد فولاد در اين کشور مى‌باشند. توليد فولاد در سال ۱۹۸۶ برابر با ۷۳۰/۶ ميليون تن بود که بر پايه برنامه هفت ساله سوم (۹۳ - ۱۹۸۷) مى‌بايد اين ميزان توليد به ده ميليون تن در سال افزايش مى‌يافت.

جدول کانسارها (به هزار متريک تن، مگر آنکه سنجه ديگر نوشته شده باشد)

۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
زغال‌سنگ سخت ۷۱،۵۰۰ ۷۱،۰۰۰ آمار در دسترس نبود
زغال‌سنگ قهوه‌اى و ليگنيت ۲۶،۵۰۰ ۲۶،۰۰۰ آمار در دسترس نبود
سنگ آهن ۴،۹۰۰ ۵،۱۰۰ ۵،۱۰۰
سنگ مس ۱۶ ۱۶ ۱۶
سنگ سرب ۵۵ ۵۵ ۴۰
مگنزيت سرب ۱،۶۰۰ ۱،۶۰۰ ۱،۶۰۰
افشره تنگستن (به متريک تن) ۹۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰
سنگ روي ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰
نمک (پالايش نشده) ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
سنگ فسفات ۵۱۰ ۵۱۰ ۵۲۰
سولفور ۲۵۰ در دسترس نبود در دسترس نبود
فلورسپار ۴۰ ۴۰ ۴۰
گرافيت ۳۸ ۴۰ ۴۰
سيم [نقره] (به متريک تن) ۵۰ ۵۰ ۵۰
زر [طلا] (به کيلوگرم) ۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰

جدول سپرده‌هاى زيرزمينى کره شمالى (به متريک تن)

نام کانسار اندازه سپرده زيرزميني
زغال‌سنگ ۱۴/۷ ميليارد
منگنز ۶/۵ ميليارد
سنگ آهکين ۱۰۰ ميليارد
سنگ آهن ۳ ميليارد
زينک ۱۲ ميليون
منگنز ۰/۲ ميليون
نيکل ۱/۲ متريک تن
زر ۱۰۰۰ کيلوگرم
سيم (نقره) ۵،۰۰۰ متريک تن
مس ۷۵،۰۰۰ متريک تن

صنعت

صنعت کره شمالى از سوى بلوک شرق به‌ويژه روس‌ها پايه‌ريزى شده و در دهه اخير گرايش‌هاى فراوانى براى برخوردارى از فن‌آورى پيشرفته باختر زمين به ميان آمده است. صنعت‌ها در نقاط مختلف کشور پراکنده مى‌باشند و معمولاً غير خودکار و با استفاده فراوان از نيروى انسانى اداره مى‌شود.

صنعت سبک

صنعت سبک شامل صنعت محلى بافندگى است. در دوره برنامه شش ساله اقتصادى توليد پارچه ۶۰۰ ميليون متر بوده است. بر پايه برنامه هفت ساله اقتصادى دولت (۹۳ - ۱۹۸۷) قرار بود، اين ميزان به ۱۵۰۰ ميليون متر افزايش يابد. از کارخانجات نساجى کره شمالى مى‌توان کارخانه پارچه‌بافى پيونگ يانگ (Pyongyang)، سارى‌ون (Sariwon)، بک چون سيک (Bak Chon Sik) را نام برد.

صنعت شيميايى

در سال ۱۹۸۶ اين کشور در حدود ۵ ميليون تن کودشيميايي، ۱۲۶ هزار تن نخ‌هاى شيميايى و ۹۲ هزار تن پلاستيک توليدى داشته است.


بر پايه برنامه هفت ساله اقتصادى (۹۳ - ۱۹۸۷) قرار بود اين ميزان به ۲/۷ ميليون تن کودشيميايي، ۲۲۵ هزار تن نخ‌هاى شيميايى و ۵۰۰ هزار تن نخ‌هاى پلاستيکى برسد.

جدول فرآورده‌ها و کالاهاى صنعتى (به هزار متريک تن، مگر آنکه سنجه ديگرى نوشته شده باشد)

کود نيتروژني ۶۶۰ ۶۶۰ ۶۳۰
کود فسفات ۱۳۰ ۱۳۰ در دسترس نبود
بنزين (موتور) ۹۸۰ ۹۷۰ ۹۶۰
نفت سفيد ۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۵
گازوئيل ۱،۰۵۰ ۱،۰۴۵ ۱،۰۴۰
پس‌مانده‌هاى نفتي ۶۱۵ ۶۱۰ ۶۰۵
زغال کُک کوره ۳،۶۰۰ ۳،۵۵۰ ۳،۵۰۰
سيمان ۱۷،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰
آهن پاليده ۶،۶۰۰ ۶،۶۰۰ ۶،۶۰۰
پولاد خام ۸،۱۰۰ ۸،۱۰۰ ۸،۱۰۰
مس پالايش شده ۲۷ ۲۷ ۲۷
سرب ۷۵ ۷۵ ۷۵
روي ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
نيروى برق (به ميليون کيلووات ساعت) ۳۸،۰۰۰ ۳۷،۰۰۰ ۳۶،۰۰۰


آمار مقدماتى سال ۱۹۹۶ (به هزار متريک تن): آهن پاليده ۶،۶۰۰، پولاد خام ۸،۱۰۰، مس پالايش شده ۲۸، سرب ۷۵، روى ۲۰۰.