جدول مهمترين کالاهاى غيرنفتى مورد مبادله بين ايران و مالزى در سال ۱۳۷۴

مهمترين کالاهاى وارداتى به ايران هزار دلار مهمترين کالاهاى صادراتى ايران هزار دلار
روغن نخل ۲۱۰۷ خرما ۷۱۱
روغن پالميت ۸۸۸۰ پته ۱۱۸۳
روغن‌هاى نباتى ثابت تصفيه شده ۲۰۶۲ قالي، گليم پشمي، گليم ابريشمي، گليک از الياف مصنوعي ۱۷۶۸
اسيدهاى چرب صنعتى و روغن‌هاى اسيد حاصل از تصفيه ۱۴۳۸ سنگ ساختمان با تراش‌کار شده، اشياء ساخته شده از سنگ ۳۶۲
گليسيرين و آبها و محلول‌هاى قليايى گليسيرين‌دار ۲۲۴۵ - -
پلى‌پروپيلين ۲۵۸۱ - -
پلى استيرن ۹۶۲ - -
شيره کائوچوى طبيعي، مخلوط يا مصنوعي ۳۴،۷۴۳ - -
کائوچوى طبيعى غير از شير ۱۹،۰۹۷ - -
کرپ براى تخت کفش از لاتکس پلى‌بوتادين ۵۷۰۰ - -
لاتکس‌هاى کائوچوى ولکانيزه ۱۴۴۰ - -
کاغذ چاپ و کاغذهاى مخصوص مصارف معين ۹۴۳۰ - -
دستگاه‌هاى دامپزشکى و دستگاه‌هاى امتحان چشم ۹۴۶ - -
نخ وطناب ازکائوچو ولکانیزه ۱۳۴۶ - -
سهم از کل واردات ايران از مالزي ۹۲% سهم از کل صارات ايران به مالزي ۸۸%


مأخذ: گمرک ايران، سالنامه آمار بازرگانى خارجى ايران، ۱۳۷۴

جدول مهمترين کالاهاى غيرنفتى مورد مبادله بين ايران و مالزى در سال ۱۳۷۵

مهمترين کالاهاى وارداتى به ايران هزار دلار مهمترين کالاهاى صادراتى ايران هزار دلار
روغن خام نخل ۲۰۶۳ پسته تازه يا خشک ۲۱۲۰
اسيد استاريک صنعتي ۳۰۷۶ خشکبار ۸۲۶
گليسيرين خام، آبها و محلول‌هاى قليايى گليسيرين‌دار ۲۱۴۰ سنگ‌هاى مرمر، تراورتن، خارا، تراش، ساختمان، خاک سنگ، رخام و اشياء ساخته شده از اين سنگ‌ها ۱۴۸۶
پودر کاکائو ۱۲۹۳ فرش و کفپوش‌هاى از پشم، گليم ۱۳۷۴
فرآورده‌هائى که براى تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مى‌گيرد ۸۵۹ محصولات تخت نورد شده از فولاد ۲۳۷۶
مغزى قالب‌هاى ريخته‌گري، محصولات شيميائي ۷۰۷ چراغ‌ها، اجزاء و قطعات آنها مربوط به وسايط نقليه موتوري ۷۶۸
پلى پروپيلن با اشکال ابتدائي ۲۳۹۷ - -
پلى‌استيرن به اشکال ابتدائى (قابل انبساط) پلى‌استيرن ۲۷۸۴ - -
کوپليمرهاى اکريلونيتريل - بوتادين ۱۵۷۲ - -
شيره کائوچوى طبيعي ۱۷۸۷ - -
کائوچو ۵۷،۱۰۸ - -
کائوچوى استيرن ۱۲۰۹ - -
شيره کائوچو ۱۵۰۳ - -
نخ و طناب از کائوچوى ولکانيزه ۳۸۶۹ - -
مقواى اندود نشده ۱۹۷۰ - -
نخ از پلى‌استرها ۸۵۶ - -
پارچه استخوان‌بندى لاستيک چرخ ۲۵۶۹ - -
پودر از تنگستن ۱۴۴۱ - -
سهم از کل واردات ايران از مالزي ۹۰% سهم از کل واردات ايران به مالزي ۹۱%


مأخذ: گمرک ايران، سالنامه آمار بازرگانى خارجى ايران، ۱۳۷۴