روابط ديپلماتيک جمهورى قزاقستان و رژيم صهيونيستى از سال ۱۹۹۲ و پس از استقلال قزاقستان برقرار شد. در سال ۱۹۹۲، نخست‌وزير قزاقستان در رأس هيئتى بلندپايه به اين کشور سفر کرد، پس از آن هيئتى متشکل از چند تن از وزراء و مقامات محلى قزاقستان، در همان سال از رژيم صهيونيستى ديدن کردند. دبير شوراى عالى قزاقستان و وزير امور خارجه اين کشور به‌صورت جداگانه در سال ۱۹۹۵ به رژيم صهيونيستى رفتند. در اين سال‌ها نيز هيئت‌هائى از سوى دولت رژيم صهيونيستى به قزاقستان سفر نمودند. سفر وزراى اقتصاد و انرژى در سال ۱۹۹۳ و سفر مدير کل وزارت دفاع و وزير امور خارجه قزاقستان به‌صورت جداگانه در سال ۱۹۹۵ از جمله اين سفرها بوده است.


مهم‌ترين تحول و تحرک در روابط دو جانبه رژيم صهيونيستى و قزاقستان، در دسامبر ۱۹۹۳ و در جريان سفر نور سلطان نظربايف رئيس‌جمهور قزاقستان به اسرائيل صورت گرفت. در اين سفر موافقتنامه‌اى جهت تشکيل کميسيون مشترک و همکارى در زمينه‌هاى ارتباطات مخابراتي، هوائي، تکنولوژى وعلوم، فرهنگ و توريسم و پروتکل کنسولى امضاء شد.


در دسامبر ۱۹۹۵، نظربايف مجدداً از تل آويو ديدار کرد که در اين سفر بيانيه اصول توسعه روابط ميان دو کشور جهت گسترش و حمايت از سرمايه‌گذاري، همکارى در زمينه امور بهداشتى و پزشکي، کشاورزى و حفظ محيط‌زيست امضاء شد. در سال ۱۹۹۷، سفارت قزاقستان در تل آويو گشايش يافت. در جولاى ۱۹۹۷ با درخواست رئيس مجلس رژيم صهيونيستى (KENSSET)، گروه دوستى پارلمانى دو کشور تشکيل شد که اعضاء آن از ۱۲ نماينده، به ۲۰ نماينده در مى سال ۱۹۹۹ افزايش يافت. در جريان ملاقات ژوئن ۱۹۹۸ وزير صنايع و تجارت رژيم صهيونيستى با وزير کشاورزى قزاقستان، موافقتنامه دوستى و همکارى اقتصادى ـ تجارى ميان دو کشور امضاء شد. در دسامبر ۱۹۹۸، معاون اول وزير درآمدهاى دولتى و دبير کميته سياست‌هاى مالياتى جمهورى قزاقستان با هدف توسعه همکارى در زمينه خدمات گمرکى و مالياتى و آموزش کارمندان اين کشور به اسرائيل سفر نمود.


سومين ديدار رسمى رئيس‌جمهور قزاقستان از رژيم صهيونيستى از ۳ تا ۵ آوريل ۲۰۰۰ صورت گرفت. در اين سفر سند توسعه درک متقابل و همکارى ميان دو کشور امضاء شد. رئيس جمهور رژيم صهيونيستى در ديار با نظربايف، قزاقستان را مهم‌ترين شريک رژيم صهيونيستى در آسياى مرکزى دانست و از ملت قزاقستان به پاس کمک به مهاجران يهودى که در جريان جنگ جهانى دوم به آن کشور آمدند، قدردانى کرد. در اين سفر همچنين موافقتنامه‌هائى در زمينه‌هاى گمرکى و توسعه روابط بازرگانى و سرمايه‌گذارى ميان دو طرف امضاء شد. در اين سفر ?نشان افتخار? به پاس خدمات نظربايف به جامعه يهوديان قزاقستان به وى اعطاء شد. در نشست سران کشورهاى عضو سيکا در ۳ الى ۵ ژوئن ۲۰۰۲ در آلماني، ناتان شارنسکى معاون نخست‌وزير رژيم صهيونيستى در رأس هيئتى سياسى به قزاقستان سفر نمود.


رژيم صهيونيستى تاکنون در تمام نشست‌هاى کارشناسى ?گروه کاري?، نشست نمايندگان وزراى خارجه در فوريه ۱۹۹۶ و دسامبر ۱۹۹۷، کنفرانس بين‌المللى ?امنيت آسيا در چارچوب سيکا? در اکتبر ۱۹۹۷ و نشست وزراى امور خارجه کشورهاى عضو سيکا در ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹ در آلمانى شرکت کرده است. در فوريه ۲۰۰۱ نماينده ويژه رئيس‌جمهور قزاقستان (معاون وزير امور خارجه) پيام دعوت نظربايف براى آريل شارون جهت شرکت در اجلاس سران سيکا در آلمانى را به وى تسليم نمود. در مى ۲۰۰۱، سفر کارى معاون وزير خارجه قزاقستان به رژيم صهيونيستى صورت گرفت که در جريان آن، پيام دعوت رئيس‌جمهور قزاقستان به شيمون پرز وزير امور خارجه اسرائيل براى شرکت در کنفرانس بين‌المللى قرن ۲۱ به‌سوى جهانى عارى از تسليحات هسته‌اي? به‌عنوان مهمان افتخارى تحويل گرديد. اين کنفرانس در ۲۹ ـ ۳۱ آگوست ۲۰۰۱ در آلمانى برگزار شد.

شرکت‌هاى نظامى فعال رژيم صهيونيستى در قزاقستان

در زمينه صنايع نظامي، شرکت‌هاى اسرائيل رفائل، البيت، در زمينه توليد تجهيزات نظامى و صنايع نظامى ماگال در زمينه فعاليت‌هاى نظامى هوائى در کشور قزاقستان فعاليت دارند (با استفاده از گزارش تهيه شده توسط حميد احمدى کارشناس اداره دوم کشورهاى مشترک‌المنافع و قفقاز با کمى تغيير).