قوه مقننه

از آنجائى که نظام سياسى حاکم بر جمهورى چک دمکراسى پارلمانى مى‌باشد لذا پارلمان از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است. قدرت قانونگذارى در اختيار پارلمان متشکل از دو مجلس نمايندگان و سنا مى‌باشد. تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان ۲۰۰ نفر مى‌باشد که با رأى مخفى مردم و به نسبت درصد آرائى که مردم به احزاب سياسى مى‌دهند (Proportional System) براى مدت چهار سال انتخاب مى‌شوند. احزاب براى راه‌يابى به پارلمان مى‌بايستى حداقل ۵% از مجموع آراى مردم را کسب نمايند.


تعداد نمايندگان مجلس سنا نيز ۸۱ نفر است که براى مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند و يک‌سوم اين نمايندگان هر دو سال يکبار تعويض مى‌گردند. هر دو مجلس رئيس و نواب‌هاى رئيس ار از بين اعضاء خود انتخاب مى‌نمايند.


مطابق قانون اساسى شهروندانى که به سن ۱۸ سال رسيده باشند مى‌توانند در انتخابات شرکت نمايند. به‌علاوه به‌منظور نامزدى در انتخابات مجلس نمايندگان حداقل ۲۱ سال سن و براى مجلس سنا حداقل ۴۰ سال سن الزامى است. همچنين هيچ فردى نمى‌تواند به‌طور همزمان عضو مجلسين نمايندگان و سنا باشد. (اصل ۲۱ قانون اساسي، جمهورى چک)


شرط رسميت يافتن هر دو مجلس نيز حضور حداقل يک سوم اعضاء مى‌باشد. تصويب يک لايحه با اکثريت ساده امکان‌پذير است و در مورد تصويب و يا تغيير قانون‌اساسى اکثريت سه‌پنجم آراى کليه نمايندگان و سه‌پنجم آراى سناتورهاى حاضر ضرورى است. انتخابات مجلس سنا در جمهورى چک براى اولين بار در نوامبر سال ۱۹۹۶ برگزار گرديد و همچنين انتخابات مجلس نمايندگان نيز در آخر ماه مه و اول ماه ژوئن سال ۱۹۹۶ صورت گرفت. در انتخابات مجلس نمايندگان احزاب ائتلاف دولتى نتونستند اکثريت ساده‌کرسى‌ها را به‌دست آورند و ناچار به تشکيل دولت اقليت (با ۹۹ کرسى از مجموع ۲۰۰ کرسي) شدند. ليکن در انتخابات سنا موفق به کسب اکثريت کرسى‌هاى اين مجلس گرديدند.

ترکيب کرسى‌ها و احزاب در مجالس نمايندگان و سنا

نام حزب درصد آراء تعداد کرسى‌ها
حزب دمکراتيک مدنى (ODS) ۲۹/۶۲ ۶۸
حزب سوسيال دمکرات ۲۶/۴۴ ۶۱
۳حزب کمونيست ۱۰/۳۳ ۲۲
ائتلاف دمکرات مسيحى - حزب مردم ۸/۰۸ ۱۸
حزب جمهورى‌خواه ۸/۰۱ ۱۸
اتحاديه دمکراتيک (ODA) ۶/۳۶ ۱۳

مجلس سنا

نام حزب تعداد کرسى‌ها
حزب دمکراتيک مدني ۳۲
حزب سوسيال دمکرات ۲۵
ائتلاف دمکراتيک مدني ۷
حزب کمونيست ۲
کانديداهاى مستقل ۲