اتحاديه دمکرات مسيحى - حزب مردم (KDU -CSL)

اين حزب تحت عنوان حزب مردم چکسلواکى در سپتامبر ۱۹۱۸ از اتحاد چندين حزب و گروه کاتوليک تأسيس گرديد. شکل مذکور از حزب سوسيال مسيحى چک، حزب کاتوليک ملى و حزب رفرم سوسيال مسيحى به‌وجود آمده است. در پائيز ۱۹۳۸ اتحاديه مذکور از هم فرو پاشيد و مجدداً در سال ۱۹۴۵ زير نظر جبه‌ملي که در کنترل حزب کمونيست بود فعاليت خود را آغاز کرد.


در ۲۱ ژوئن ۱۹۹۱ حزب مردم چکسلواکى در وزارت کشور به ثبت رسيد و سپس اتحاديه حزب مردم و جنبش دمکرات مسيحى KDU-CSL را تشکيل داد. اين حزب با مرام سياسى راست ميانه با يک حزب مسيحى که خوستار فعاليت مسيحيت در امور اجتماعى است ائتلاف نموده و از طرفداران اقتصاد آزاد مى‌باشد، در انتخابات پارلمانى سال ۹۲ موفق به کسب کرسى در پارلمان جمهورى چک گرديد. رهبر اين حزب آقاى بوزف لوکس است که در ائتلاف دولت سمت معاون نخست‌وزير و وزارت کشاورزى را در اختيار دارد.


حزب مذکور در انتخابات سال ۹۶ موفق به کسب ۰۸/۸ درصد از آراء و ۱۸ کرسى پارلمان گرديد.

اتحاديه دمکراتيک مدنى (Civic Democratic Alliance) (ODA)

اتحاديه مذکور در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ اعلام موجوديت نمود و در ۵ مارس ۱۹۹۰ در وزارت کشور به ثبت رسيد. اين حزب داراى گرايشات راست‌گرايانه مى‌باشد و على‌الاصول تفاوت‌ چندانى با حزب دمکراتيک مدنى ندارد.


اين اتحاديه که در ائتلاف دولتى نيز حضور دارد در انتخابات سال ۹۲ موفق به کسب ۱۴ کرسى گرديد. پست مهم وزارت صنعت و تجارت که در پايه‌ريزى برنامه‌هاى اصلاحى و اقتصادى و رونق تجارى کشور نقش عمده‌اى داشته است، دراختيار اتحاديه مذکور مى‌باشد و در انتخابات سال ۹۶ نيز موفق به کسب ۳۶/۶ درصد آراء و ۱۳ کرسى پارلمان گرديد.

جنبش خودمختار موراويا - سيلزيا (HSD -SMS)

اين جنبش در ۷ سپتامبر ۱۹۹۱ به‌عنوان بخشى از تشکل مردم منطقه‌ موراويا و سيلزيا شکل گرفت. در تاريخ ۲۳ دسامبر ۱۹۹۱ به ثبت رسيد. هدف آن دفاع از حقوق ومنافع مردم منطقه موراويا و سيلزيا مى‌باشد. به‌علاوه نوعى خودمختارى و تجديد مرزهاى تاريخى اين منطقه، از اهداف آنها است. مرام سياسى آن نيز چپ ميانه است.


در انتخابات سال ۹۲ جنبش مذکور موفق به کسب ۱۴ کرسى در پارلمان گرديد، لکن در انتخابات سال ۹۶ نتوانست ۵% حد نصاب لازم جهت حضور در پارلمان را کسب کند.

مجمع جمهورى حزب جمهورى‌خواه چک SPR - KSE

تشکل مذکور در ۲۶ دسامبر ۱۹۸۹ به‌وجود آمد و داراى گرايشات راست افراطى مى‌باشد. اين جنبش که از مخالفان برنامه‌هاى دولت است با حضور خارجيان در جمهورى چک نيز مخالف مى‌باشد. اين حزب به‌شدت ضد کمونيسم و خواهان برکنارى اين افراد از مشاغل و پست‌هاى دولتى است. گرايشات افراطى اين حزب در جمهورى چک بسيار شناخته شده است و تظاهرات خشونت بارى نيز عليه خارجيان در کشور به‌راه مى‌اندازد. در انتخابات سال ۹۲ اين جنبش موفق به کسب ۸ کرسى در پارلمان گرديد. موقعيت اين جنبش در انتخابات سال ۹۶ تقويت گرديد و موفق به کسب ۱/۸ درصد از آراء و ۱۸ کرسى در پارلمان گرديد.

حزب کمونيست چک

سابقه تشکيل حزب کمونيست به سال ۱۹۲۱ مى‌‌رسد. حزب مذکور به‌دنبال تحولات سال ۱۹۴۸ به‌طور کامل و انحصارى قدرت را در چکسلواکى سابق در دست گرفت و براى مدت بيش از ۴۰ سال تنها حرکت سياسى کشور و هرگونه تفکر و گرايش مخالف مرام اين حزب به‌شدت سرکوب مى‌گرديد. پس از انقلاب نوامبر ۱۹۸۹ انحصار اين حزب از بين رفت و هم‌اکنون يکى از احزاب کشور محسوب مى‌گردد، لکن در دولت و سرنوشت سياسى کشور دخالت مستقيمى ندارد.