جمهورى چک به‌عنوان يکى از کشورهاى اروپائى که مايل به ايفاءِ نقش فعال در بلوک‌بندى‌هاى منطقه‌اى و جهانى است تلاش نموده است که روابط خوبى با کشورهاى مهم عضو اين بلوک‌ها برقرار نمايد تا از حمايت‌هاى آنها در پيوستن به اين ساختارها برخوردار شود. از جمله بلوک‌هاى مهم سياسى و اقتصادى که اين کشور عضويت در آنها را به‌عنوان يکى از اولويت‌هاى سياست خارجى خود قرار داده است اتحاديه اروپا است. هم اکنون جمهورى چک به‌عنوان عضو وابسته (Associated Membership) اين اتحاديه محسوب مى‌گردد که در نتيجه اين عضويت از امتيازاتى در ابعاد اقتصادى و تجارى و گمرکى برخوردرا است. از طرفى به‌دليل توانمندى‌هاى نسبتاً خوب اقتصادى و همچنين ثبات سياسى در زمره نخستين کشورهائى اتس که پس از تصميم اتحاديه مبنى بر پذيرش اعضاء جديد به عضويت کامل آن در خواهد آمد. جمهورى چک به‌طور رسمى درخواست عضويت خود را در بروکسل تقديم مقامات اتحاديه نموده ولى تاکنون تاريخ دقيقى براى پذيرش اعلام نشده است. لکن گفته مى‌شود که اين کشور به همراه مجارستان و لهستان در سال‌هاى اول قرن بيستم و يکم عضو اتحاديه اروپا خواهند شد.


در راستاى اين هدف چک‌ها مواضع سياسى و تصميمات خود را نسبت به تحولات جهانى با مواضع اتحاديه به تنظيم مى‌نمايند و به نوعى از آنها تبعيت مى‌کنند. در بعد نظامى پيوستن به ناتو به‌عنوان بلوک نظامى امنيتى غرب و اتحاديه غرب و اتحاديه اروپاى غربى نيز از جمله خواسته‌هاى اين کشور مى‌باشد. در اين راستا مذاکرات و تحرکات زيادى صورت گرفته است و هم اکنون جمهورى چک در پيمان مشارکت براى صلح پيشنهادى آمريکا و ناتو عضويت دارد. به‌دليل انحلال پيمان ورشو و از بين رفتن چتر حمايتى و امنيتى اين پيمان چک‌ها به نوعى احساس خلاء امنيتى مى‌نمايند و با اين اعتقاد که در حال حاضر تنها ساختار امنيتى فعال و کارآمد که مى‌تواند امنيت اين کشور را تضمين نمايد ناتو است، تلاش گسترده‌اى را براى عضويت در آن آغاز نموده‌اند. لکن به‌دليل مخالفت‌هاى روسيه با گسترش ناتو و خواست غرب مبنى بر دستيابى به يک توافق با روسيه قبل از هر نوع گسترش، تاکنون اين خواسته تحقق نيافته است ليکن شواهد و اقدامات ديپلماتيک صورت گرفته، مؤيد اين است که روس‌ها به شرط تحقق بعضى از درخواست‌هاى خود حاضر به مصالحه هستند.