روابط سياسى

- تداوم پيگيرى مستمر روند تحولات داخلى و روابط خارجى کوبا (خصوصاً روابط اين کشور با ايالات متحده‌آمريکا)


- تلاش جهت حفظ روابط سياسى دوستانه فعلى بين دو کشور در ابعاد دو جانبه و چند جانبه.


- تقويت روابط پارلمانى بين دو کشور، با توجه به اقدام اخير کوبا مبنى بر تشکيل گروه دوستى پارلمانى از سوى جمهورى اسلامى ايران نيز به عنوان ضرورت کارى مطرح مى‌باشد.


- پيگيرى جهت سفر رئيس مجلس ملى کوبا به تهران، با توجه به آمادگى و موافقت جناب آقاى ناطق‌نوري، با اين سفر، تقويت روابط پارلمانى فيمابين ادامه همکارى‌هاى بين دو مجلس در اتحاديه بين‌المجالس و ساير ارگان‌هاى موجود بين پارلمان‌هاى موجود دنيا.

روابط اقتصادى - تجارى

- تلاش جهت اجراى توافق‌هاى فيمابين براساس مفاد آخرين کميسيون مشترک اقتصادى و استفاده از توانمندى‌ها و تجارب خوب کوبا در زمينه‌هاى مورد علاقه جمهورى اسلامى ايران (بهداشت، صنعت، نيشکر و صنايع جانبي، ورزش، ماهيگيرى و ...)


- شرکت دو کشور در نمايشگاه‌هاى مختلف بين‌المللى يکديگر که در تهران و هاوانا برگزار مى‌گردد. تا اقدام ضمن تعميق همکارى‌هاى تجارى و گسترش شناخت از امکانات يکديگر تماس ارگان‌هاى داخلى از جمله اتاق بازرگانى ايران و کوبا را نيز تسهيل مى‌نمايد.


در زمينه کشاورزى نيز شروع همکارى‌هاى ذيل با کوبا براى کشورمان داراى منافع خواهد بود.


- همکارى کوبا با جمهورى اسلامى ايران در توليد برخى ميوه‌هاى قاره‌اي.


- در امور علمى - فنى موارد ذيل در اره گسترش همکارى‌ها قابل اهميت است.


- استفاده از توانمندى‌هاى کوبا در استفاده صلح‌آميز از انرژى اتمى که با توجه به روابط کوبا با برخى از متخصصان آمريکاى لاتين (از جمله کشور آرژانتين) و همين‌طور کار آنها با روس‌ها، براى ما ميدان جديدى خواهد بود.


- تقويت همکارى‌هاى دوجانبه در امور داروسازي، بهداشت عمومي، آموزش عمومي، احتمالاً تأسيس کلينيک‌هاى مشترک در زمينه سوختگي، چشم پزشکي، جراحى مغز و اعصاب، تخصص زنان که کوبائى‌ها در اين زمين‌ها به پيشرفت‌هاى خوبى دسترسى پيدا کرده‌اند که مى‌تواند فرصت خوبى براى ما باشد.


- تقويت مراکز علمى - فنى مشابه کوبا در ايران از جمله مرکز بيوتکنولوژى و مهندسى ژنتيک ايران، داروسازي، پزشکى و ...


تلاش جهت گسترش صادرات غيرنفتى به کوبا، با توجه به نياز صنعت توريسم اين کشور به اقلامى چون: خشکبار، پسته، خرما، خاويار، قاليچه، صنايع دستى و غيره.


فعالتر شدن دو کشور در راه اجراى عملى همکارى‌هاى نفتى و شکر بين دو کشور خصوصاً در زمينه بهره‌بردارى از ظرفيت‌هاى بلا استفاده موجود کوبا در امر پالايش و ذخيره نفت.

روابط فرهنگى

- پيگيرى بيشتر در راه اجراى توافقات فرهنگى موجود بين دو کشور:


نمايشگاه کتاب، همکارى در زمينه فيلم و سينما، راديو و تلويزيون، تبادل تيم‌ها ورزشي، تعميق همکارى‌هاى موجود بين خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران و خبرگزارى دولتى کوبا، تشکيل کرسى زبان فارسى و اسپانيولى در دانشگاه‌هاى هاوانا و تهران، گسترش همکارى‌هاى علمى و تحقيقاتى بين مراکز مختلف علمى دو کشور، افزايش همکارى‌هاى موجود در زمينه ايجاد شناخت بيشتر از جوامع و اعتقادات دو کشور.


- پيگيرى لازم به منظور رساندن پروتکل همکارى‌هاى فرهنگي، تکنولوژيکي، تحقيقاتي.


- استفاده از متخصصان کوبايى در مسائل سياسي، روابط بين‌المللي، حقوقى و اقتصادى در کنفرانس‌ها و سمينارهايى که در ايران برگزار مى‌گردد و همچنين برقرارى مستمر و دائمى بين مراکز تحقيقاتى و علمى ايران با مراکز مشابه کوبايي.


- شروع همکارى‌هاى مشترک بين دو کشور در زمينه شناخت بهتر از ابعاد مختلف جوامع نيمکره‌غربى (اعم از آمريکاى لاتين، حوزه کارائيب، آمريکا و کانادا).