شرکت ژئوتکنيکا (Geotehnika)

شرکت ژئوتکنيکا شرکتى مهندسى است که در زمينه‌هاى استخراج، اکتشاف، معدن، آب‌شناسي، کارهاى ويژه خدمات‌رسانى شهرى و عمراني، خاک‌شناسي، تحقيقات زمين‌شناسى و تهيه ابزارآلات تکنيکى مهندسى فعاليت مى‌کند.

شرکت کونچار (Koncar)

اين شرکت در توليد ابزارآلات نيروگاه‌ها و صنعت برق و انتقال توزيع نيرو، ابزار خانگى و مهندسى و همکارى بازرگانى در تجارت و توليد ابزار مولد نيرو ساخت الکتروموتور و خدمات تکميلى مهندسى فعاليت مى‌نمايد.

شرکت اينا (Ina)

اين شرکت بزرگترين شرکت دولتى در زمينه امور مربوط به نفت و يکى از شرکت‌هاى نفتى نسبتاً بزرگ اروپا مى‌باشد و ۴۰ شرکت را زير پوشش خود دارد. در خلال سال ۱۹۹۲ شرکت اينا توانسته است تا سقف ۳/۱ ميليارد دلار تجارت نمايد و واردات آن به ۶/۸ ميليون دلار و صادرات آن نيز بالغ بر ۵۳۲ ميليون دلار شده است. شرکت مذکور اخيراً کارکنان خود را به سطح ۸۰۰۰ نفر کاهش داده است.

شرکت جورو جاکوويچ (Duro Dakovic)

اين شرکت در زمينه احداث نيروگاه‌ها و کارخانجات صنعتى و فولاد و همچنين توليد لوکوموتيو و واگن و تانک فعاليت دارد.

شرکت آسترا (Astra)

اين شرکت در خصوص راهنمائى و دادن نظر مشورتى به مشتريان شرکت‌هاى بين‌المللى بازرگانى در خصوص صادرات، واردات و کليه فعاليت‌هاى بازرگانى فعاليت مى‌نمايد.

شرکت اينگرا (Ingra)

اين شرکت در زمينه صادرات و واردات ابزار و آلات انتقال نيرو و ساخت پروژه‌هاى بزرگ نيروگاه‌هاى آبي، برقى و طراحى کارخانه‌هاى توليد انرژى و ساخت، طراحى و آماده‌سازى پروژه‌هاى سدسازي، پتروشيمي، کارخانجات سيمان، شهرسازى و صنايع غذائى فعاليت مى‌نمايد.

شرکت يوگو توربينا (Jugo Turbina)

اين شرکت در زمينه‌هاى تهيه تجهيزات و قطعات يدکى نيروگاه‌ها و پست فشار قوى فعاليت مى‌کند، اين شرکت با شرکت توانير وابسته به وزارت نيرو و همچنين با کارخانجات قند کشور و شرکت صنعتى کارون همکارى نزديکى دارد. شرکت يوگو توربينا با همکارى شرکت پارس اخيراً يک پيشنهاد همکارى به ارزش ۶ ميليون دلار را به وزارت کشاورزى ارائه و اخيراً نام خود را به هنينگ تغيير داده است.


شرکت‌هاى فرى ايمپورت والکتروپروژکت از ديگر شرکت‌هاى کرواسى هستند که در ايران داراى نمايندگى مى‌‌باشند.