- يادداشت تفاهم حمل و نقل جاده‌اى توسط وزراء راه و حمل و نقل جمهورى اسلامى ايران و کرواسي.


- يادداشت تفاهم همکارى‌هاى اقتصادى سه جانبه جمهورى اسلامى ايران، بوسنى و هرزگوين و کرواسي.


- تشکيل کميسيون مشترک همکارى‌هاى اقتصادى در راستاى توسعه همکارى‌هاى سه جانبه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران، بوسنى هرزگوين و کرواسى توسط سه کشور.


- تشکيل کميسيون مشترک اقتصادى در راستاى توسعه همکارى‌هاى دوجانبه توسط دو کشور.


- امضاء قرارداد ساخت چهار فروند کشتى از سوى کرواسى به ارزش ۱۲۰ ميليون دلار.


- امضاء موافقت‌نامه تجارى توسط دو کشور.


- امضاء موافقت‌نامه بانکى بين جمهورى اسلامى ايران و کرواسى در خصوص خريد چهار فروند کشتي.


- اسناد امضاء شده در خلال سفر جناب آقاى حبيبى معاون اول محترم رياست جمهورى اسلامى ايران به زاگرب ۳/۳/۱۳۷۴:


۱. بيانيه مشترک جمهورى اسلامى ايران و جمهورى کرواسي.

۲. يادداشت تفاهم درباره معاملات دوجانبه.

۳. موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللى جاده‌اى مسافر و کالا.

۴. موافقت‌نامه کشتيرانى تجاري، دريائي.

۵. موافقت‌نامه حمل و نقل هوائي.

۶. موافقت‌نامه شرح وظايف کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور.

۷. تفاهم‌نامه کميته همکارى‌هاى بازرگاني، نفت و گاز.