تنبل‌ها از نظر هوش و قدرت و استعداد تيپ خاصى نيستند. بجز آنها که تنبليشان داراى منشاء زيستى جسمانى و يا ذهنى و استعدادى است. بقيه افرادى هستند که از نظر هوشى وضعى عادى دارند و حتى ممکن است پرهوش باشند. استعدادشان خوبست و اگر کار و تلاشى کنند مى‌توانند آن را شکوفا کرده و حتى بدرخشد. سلامت بدن و رشدشان خوبست و البته تنبل‌هاى حرفه‌اى و عادتى بعلت مفتخورى و عدم‌تحرک و تلاش کمى چاق‌تر و رشيدتر از ديگران و به اصطلاح ادبا رعنايند ( زيرا جز خور و خواب کارى ندارند).