تمرين

در حقيقت مهمترين شيوه‌اى که بايد موردتوجه و عنايت مربيان باشد همين شيوه است که بصورتهاى گوناگونى مورد رعايت و عمل قرار مى‌گيرند و برخى از آنها بدينقرارند:


- حرف زدن بسيار با کودک.


- واداشتن به ملاحظه حال و وضع حرکات لبهاى خود در جلوى آئينه.


- واداشتن او که گاهى گوشش را بگيرد و با صداى بلند چيزى را بخواند.


- حرف زدن بهمراه حرکت دادن دست‌ها و اعضاى ديگر بدن.


- خواستن از او که در حرف زدن لغات و عبارات بيشترى را بيان کند.


- واداشتن او که کلمات را ببيند، تلفظ آن‌ها را بشنود، آن‌ها را بازگو کند.


- حرکات عضلانى خود را احساس کند، نوشته‌اى را با انگشت لمس کند و بخواند و ترسيم حرکات خود را ببيند.


- درست فکر کند و آنگاه حرف بزند ( براى خردسالان).


- اصلاح کردن وضع تنفس و ريتم تنفس.


- خواستنِ از او که آهسته و شمرده‌تر حرف بزند و دستپاچه نشود.


- استفاده از دستگاه تاکيس تلسکوب و لابراتوارهاى خواندن.


- توسعه آمادگى خواندن شامل گوش‌دادن، گفتن، تميزشنوائي، توانائى دقت.


- ايجاد توازن بين تنفس و اداى کلمات به کمک جريان صورى بازدم (روش شِروَن).

تشويق و ترغيب

در اصلاح اختلالات سخن تشويق و ترغيب نقش اساسى دارد مثل :


- تشويق به آموختن زبان و قواعد آن.


- در مواردى استفاده از اصل تشويق جمعى بصورت واداشتن به سخنگوئى در حضور جمع.


- تشويق به گفتگوى تلفني، سرودخواندن، مصاحبه کردن، نمايش دادن، نقالى کردن.


- تشويق به انجام بازى‌هاى صوتى مثل زمزمه، آواز، در گوشى‌گفتن و ...


اين تشويق‌ها بايد متناسب، توأم با ملايمت و بردبارى و بدور از هر گونه هيجان باشد و در ضمن آن سرعت و پالايش سخن و مهارت بتدريج موردتوجه قرار گيرد.

تعديل

غرض فرود‌آوردن کودک از اوج هيجان، احساس و حساسيت است. هيجانات صدمه آفرينند. کودکى که زود عصبانى مى‌شود و به اصطلاح فوراً جوش مى‌آورد زياد دچار اختلال در سخن مى‌شود اين حالت بايد در او اصلاح شود.


اعتماد به نفس را در کودک تقويت کنيم و به او سازگارى مطلوبى بدهيم و تعادل روانى او را به او برگردانيم که اين امر نيز در او اثرى مثبت دارد. در موارد حاد فرستادن کودکان به مهدکودک‌ها بشرطى که مربيان ورزيده‌اى داشته باشد در اصلاح اين حالت مؤثر است.

پزشکى و مشاوره

و بالاخره ممکن است در مواردى نياز پيدا کنيم از طريق پزشکى و يا مشاوره و روان‌درمانى استفاده کنيم. از نظر علمى پاره‌اى از اختلالات را از راه جرٌاحى بايد درمان کرد و اين مسأله‌اى است که پزشکان بايد رأى و نظر دهند.


تقويت عضلات سرو گردن، فراهم آوردن آرامش جسم و روان، ايجاد جرأت و اعتماد به‌نفس، ايجاد رابطه عاطفى سالم بين خود و کودک، تجربه روان سخنگوئى و حل و رفع مشکلات عاطفى و روانى در اين امر مؤثر است.