بايد مراقب بود در افراد اختلال در تکلم پديد نيايد و در اين زمينه پيشگيرى لازم است که ما در آخر اين بحث بدان اشاره خواهيم کرد ولى ضرورى است که درصورت بروز چنين امرى به اصلاح و درمان آن پرداخت و در اين امر هرچه بيشتر تسريع کرد.


در اين اقدام سرعت لازم است و بايد زودتر از سنين مدرسه اين اقدام صورت گيرد. زيرا در مدرسه ممکن است مورد مسخره و استهزاء قرار گيرد و آشفتگى و ناراحتى او دوچندان شود. توصيه‌هاى کارشناسان اين است که اختلال را در سنين تا ۱۰ سالگى بايد اصلاح کرد زيرا در سنين نوجوانى و بلوغ او با مشکلات روانى بسيارى در اين زمينه مواجه خواهد بود.