دوره‌ى سوم کودکى معمولاً از حدود شش‌ سالگى تا يازده سالگى ادامه مى‌يابد. در اين دوره شخصيت کودک سازمان يافته‌تر و پيچيده‌تر مى‌شود و کودک به‌تدريج بصورت فردى مستقل در مى‌آيد. تغييرات شگرف و رشد سريعى از نظر جسمانى و توانايى‌هاى ذهنى و روانى و نيز قابليت‌هاى اجتماعى در کودک بوجود مى‌آيد. از مهم‌ترين تحولات زندگى او دراين دوره، وسعت محيط اجتماعى اوست. ارتباط کودک با گروه همسالان و بزرگ‌سالانى غير از والدين و محيط دبستان، به عنوان نهاد مهم زندگى کودک پس از خانواده، مجموعاً فرصت‌هايى بسيار ارزشمند براى رشد فردى و اجتماعى کودک در ابعاد مختلف، فراهم مى‌سازند.