کمک‌هايى که نوجوان نياز دارد به دو گروه زير تقسيم مى‌شود:


۱. کمک والدين و ديگر بزرگسال در زمينهٔ حل مشکلاتى که با آن مواجه هستند.


۲. ارائهٔ راهنمايى‌هاى لازمى که در پيشگيرى از مشکلات به آن نياز دارند.

روابط اجتماعى

برقرارى روابط اجتماعى يکى از مسائى است که نوجوانان در آن به راهنمايى و کمک وافر نياز دارند. اين موضوع، مقوله‌هاى چگونگى مقالات و برخورد با ديگران، دوست‌يابي، آداب معاشرت، مسؤوليت‌هاى اجتماعي، مداخله‌هاى والدين، کسب اطلاعات دربارهٔ حقايق مربوط به بلوغ و جنسيت و بالاخره دوست داشتن و احترام به ديگران و ازدواج را شامل مى‌شود. بى‌ترديد براى ارائهٔ اين اطلاعات و آگاهى‌ها بايد فضايى ايجاد شود که نوجوان در آن احساس آرامش و آزادى کند و بتواند پرسش‌هايى را که در ذهن دارد و گاه او را آزار مى‌دهند، مطرح نمايد و با طرح آن نه فقط اضطراب و نگرانى او کاهش يابد، بلکه به معيارهاى اخلاقى و صحيح نيز دست يازد.


مشکلات تحصيلى

نوجوان دبيرستانى در انتخاب دروس، رشتهٔ تحصيلي، شرايط ورود به دانشگاه‌ها و غيره نياز به کمک دارد. بخشى از نگرانى‌هاى نوجوان ناشى از اين است که نمى‌داند آيا استعداد رفتن به دانشگاه و تحصيل در يکى از رشته‌ها را دارد يا نه. بى شک براى کمک در اين زمينه‌ها و نيز شناسايى استعدادها و رغبت‌هاى نوجوان از وظايف مشاور مدرسه است. لکن تشخيص اينکه نوجوان به کمک‌هايى در اين زمينه نياز دارد و تشويق او براى مراجعه به مشاور، از وظايف والدين است. براى اين منظور، والدين بايد از نزديک در جريان امور تحصيلى فرزند خود باشند.

راهنمايى‌هاى مذهبى و اخلاقى

نوجوانان در اين دوره به شدت نسبت به پرسش صحيح و غلط حساس و علاقه‌مند هستند و مايلند بزرگسالان، به ويژه والدين در تصميم ‌گيرى‌هايى که گاه در نتيجهٔ فشار گروه‌هاى همسال ناگريز به آن هستند، مداخله کنند و نشان دهند چه چيز خطاست و چه چيز در زندگى صحيح و صواب است و آنان را از رفتن به راه خطا باز دارند. نوجوانان همه سطوح طبقات اجتماعى - اقتصادى در اين زمينه به کمک بزرگسالان آگاه نياز دارند. با وجود آنکه به نظر مى‌رسد اغلب بى‌نياز از کمک والدين هستند و مايلند مستقل عمل کنند، ولى به اظهار نظر والدين و توجه آنان به مسأله احترام مى‌گذارند، بنابر اين همچنان راهنمائى‌هاى مذهبى و اخلاقي، به ويژه از طرف والدين محتاجند، هر چند که پايه‌هاى اعتقادات و عمل به اخلاق و مذهب بايد از همان اوان کودکى بنيان نهاده شود.