۱. هوش


۲. استعدادهاى مختف ( فني، ادبي، هنري، رياضى و ...)


۳. استعدادهاى بدنى و سلامت جسمانى و رواني


۴. رغبت‌هاى شغلي.


۵. وضعيت تحصيلى ( نمرات درسى و رشتهٔ تحصيلي)


۶. امکانات بازار کار محلي، منطقه‌اى و کشوري


۷. مهارت‌ها و تجربيات حرفه‌اي


۸. نيازهاى شغلى جامعه در سطوح مختلف مهارت.