تغييرات جسمانى نوجوان بى شک به معناى تغيير در خود و شخصيت نوجوان است. هنگامى که نوجوان تغيير در اندازه و شکل بدن خويش را ملاحظه مى‌کند. با اين آگاهى احساس مهم بودن نيز به او دست مى‌دهد. در طول فرايند رشد قد، نوجوان نسبت به اندازه‌هاى بدن خود بسيار حساس و کمرو مى‌شود.همهٔ نوجوانان پسر و دختر احساس مى‌کنند به دليل اينکه از نظر اندازه‌هاى بدن و از نظر جسمى رشد کافى يافته‌اند، بايد از حقوق و مزاياى همراه با رشد نيز برخوردار گردند. اين حقوق و مزايا از انتخاب لباس، نوع آرايش سر، انتخاب دوست، رشتهٔ تحصيلي، نگرش به مذهب و حتى ديدگاه‌هاى سياسى نوجوان را در بر مى‌گيرد. نوجوان احساس مى‌کند که به اندازهٔ کافى بزرگ شده است و مى‌تواند در امور مربوطه به خود بدون دخالت بزرگسالان و به ويژه والدين، تصميم‌گيرى کند تحصيلات نشان مى‌دهد که هر قدر با نوجوان به عنوان يک کودک رفتار کنيم، او پرخاشگرانه‌تر عمل خواهد کرد و بيشتر در جهت رسيدن به حقوق و امتيازاتى که به دليل رشد يافتگى‌اش توقع برخوردارى از آنها را دارد، پافشارى خواهد کرد.


در دورهٔ نوجواني، غرور ناشى از موفقيت‌هاى جسماني، و قدرت عضلاني، به ويژه در پسران چشمگير است. اين وضعيت در نوجوان احساس رضامندى و شادمانى به وجود مى‌آورد و موجب تمايل به تظاهر و خودنمايى در مسابقات و رقابت‌هاى فردى و گروهى مى‌گردد.