برنامهٔ کوتاه مدت

برنامه‌هاى کوتاه مدت معمولاً از يک تا پنج سال طول مى‌کشد.

برنامهٔ ميان مدت

برنامه‌هاى ميان مدت معمولاً براى مدت پنج الى ده سال طرح‌ريزى مى‌شوند.

برنامهٔ بلند مدت

برنامه‌هاى بلند مدت معمولاً آينده‌اى از ده الى بيست سال و بيشتر را در بر مى‌گيرند.