آفتاب

خبر جدید درباره بررسی استعفای زاکانی در مجلسبرنا نوشت: سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: بررسی استعفا زاکانی در صحن علنی مجلس در دستورکار روز شنبه قرار دارد.

«سیدنظام الدین موسوی»، سخنگوی هیئت رییسه مجلس،در رابطه با بررسی استعفا زاکانی در صحن علنی مجلس گفت: بررسی استعفا زاکانی در صحن علنی مجلس در دستورکار روز شنبه قرار دارد. طبق آیین نامه پس از اعلام وصول استعفا بایستی در اولین جلسه در دستورکار قرار بگیرد و بر همین اساس در روز شنبه این استعفا مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد.

او ادامه داد: طبق ماده ۹۲ آیین نامه داخلی مجلس ابتدا تقاضای استعفا قرائت می شود و پس از آن شخص متقاضی استعفا و یا نماینده ای که توسط فرد تعیین شده است از این استعفا حداکثر به مدت نیم ساعت دفاع خواهند کرد. همچنین مخالفین نیز به مدت نیم ساعت فرصت دارند تا اظهارات خود را بیان کنند و پس از آن رای گیری انجام می‌شود.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بررسی استعفا زاکانی به بعد از انتخاب وزیر کشور دولت سیزدهم موکول شود، گفت: بررسی استعفا نمایندگان در مجلس به روند اداری مربوطه ارتباطی ندارد.